Foto: Pexels

​Laddbara personbilar på stark frammarsch under 2020

Laddbara personbilar stod för 3,6 procent av samtliga personbilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021. De laddbara personbilarna är fortfarande relativt få till antalet, 178 024 i trafik, men ökade med över 80 procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

– Bidragande orsaker till den stora ökningen av laddbara bilar är det ökade utbudet av laddbara modeller och justeringen av bonus malus-systemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys. Elektrifieringen har varit nödvändig för att nå EU:s utsläppsmål till 2020/21 på 95 g CO2/km för nya bilar.

Flest laddbara personbilar i trafik finns registrerade i Stockholms län, 80 956 bilar. Värmlands län har haft den största ökningen under det senaste året med mer än en fördubbling av laddbara bilar i trafik. Bensin- och dieselbilar står för mer än 90 procent av personbilarna i trafik i alla län utom Stockholm (87 procent) -högst andel har Norrbottens län med 95 procent.

Förutom justeringen av bonus malus-systemet präglades 2020 dessutom av coronapandemin. Antalet nyregistrerade personbilar under året var 303 196, en minskning med 17 procent jämfört med året innan. Personbilsflottan (fordon i trafik plus avställda fordon) ökade med knappt 18 000 bilar, motsvarande +0,3 procent, en historiskt låg siffra.

Flottan av lätta lastbilar var vid årsskiftet 808 230 fordon, en minskning jämfört med året innan med 119 fordon. Även det är en historiskt låg notering efter de senaste 20 årens genomsnittliga tillväxttakt på närmare 4 procent.

Uppgifterna är hämtade ur ”Fordon i län och kommuner 2020”.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.