Foto: Pixabay

13 öre per mil för elcykel!

Det är ingen nyhet att elcyklar är populärare än någonsin. Många företag och organisationer vill skapa bra förutsättningar för elcyklisterna genom att tillgodose behovet av laddmöjligheter på arbetsplatsen. Men vad kostar egentligen elen per mil för en elcykel?

– Det enklaste svaret, om man tar till ”hängslen och livremslösningen” är att det är omöjligt att säga och att det beror på vilken cykel och vilken laddare som kopplas in, säger Peter Gustafsson, säkerhetsrådgivare, på Vindico Security.

Att ladda ett cykelbatteri av den mest vanliga sorten (exempelvis Crescent Elina, Sveriges mest sålda elcykel), drar cirka 750Wh att ladda, vilket med ett elpris på strax över en krona per KWh ger en kostnad på ungefär en krona för ett fulladdat batteri. Räckvidden för Cresent Elina är upp till 80 km, vilket ger kostnaden 13 öre per mil.

– På Vindico Security har vi lång erfarenhet av laddning av Litium Jon batterier i olika former, inte minst till datorer, surfplattor och mobiltelefoner och kan därför lämna följande resonemang, säger Peter Gustafsson.

Så här resonerar vi:

  • Det finns en stor spridning på marknaden för cykelbatterier vad gäller effekt och laddström.
  • Ofta marknadsförs laddarna som att den ger ett visst antal ampere. Vanliga värden på laddströmen är 2 A (amp), 4 A eller 6 A, men upp till 10 A kan i sällsynta fall förekomma.
  • Det som är viktigt att tänka på är att denna laddströmstyrka gäller på likströmssidan av laddaren. Laddaren omvandlar 230 V växelström oftast till 24 V eller 36 V likström, även om andra spänningar också förekommer.
  • Dessutom finns det förluster i laddaren som måste adderas till strömstyrkan, främst yttrar sig dessa förluster genom att laddaren blir varm. Vi uppskattar denna förlust till 33 % för en cykelbatteriladdare.

Sammanfattningsvis

I ett vanligt fall (som Crescent Elin-batteriet vi använder som exempel) belastas elnätet med 0,55 A baserat på att det är en 2 A laddare som har en likströmsspänning om 42 V.

I värsta fall kan en laddare belasta elnätet med 2,5 A baserat på att den marknadsförs som 10 A- laddare och har en likströmsspänning på 48 V (det högsta vi har hittat).

Ovanstående siffror anger den maximala strömstyrkan vid laddning.

I praktiken laddas ett batteri fullt från helt tomt på runt fem timmar och laddströmmen varierar under denna tid. Det är rimligt att anta att inte alla batterier som sätts in i skåpet är helt tomma och samtidigt varför den totala strömstyrkan som kan belasta elnätet är klart lägre än att bara multiplicera den maximala strömstyrkan med antalet platser.

– Vad gäller datorer och surfplattor vet vi att en rimlig faktor att reducera den maximal strömstyrkan med är två tredjedelar, men inom elcykelbatterier så finns det ännu inte tillräckligt mycket data för att vi skall kunna uttala oss i nuläget, säger Peter Gustavsson.