Andelen laddbara bilar i januari bromsar in

Registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent och med 83 procent för lätta lastbilar jämfört med januari ifjol. Ökningen förklaras främst av låga registreringssiffror i januari 2020 efter ett rekordstarkt december, orsakat av fordonsskattehöjningen 1 januari 2020 när WLTP infördes i Bonus-malussystemet.

– 2021 riskerar att bli ett mycket ryckigt fordonsår. Dels för att vi fortfarande är mitt uppe i Coronapandemin, som också starkt påverkade fordonsmarknaden under det andra kvartalet ifjol, dels för att flera styrmedelsförändringar träder i kraft under det första halvåret i år, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

– Den kraftiga ökningen av registreringarna av elbilar och laddhybrider i slutet av förra året medförde att de laddbara bilarnas andel blev drygt 49 procent av nyregistreringarna i december. Andelen laddbara bilar har dock dämpats i januari och stannade på 33,5 procent jämfört med 30,7 procent ifjol. Den stora osäkerheten kring styrmedelsförändringarna i år i form av bland annat Bonus-malus och höjd förmånsskatt har starkt bidragit till att andelen laddbara bilar bromsar in efter den starka uppgången i december, fortsätter Jessica Alenius.

Sammanfattning av nyregistreringarna januari 2021 

2021  2020 % 21/20
Personbilar      20 573     16 798    +22,5%
Andel laddbara personbilar      33,5%     30,7%
Lastbilar, totalt       2 571       1 630    +57,7%
Varav:        
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton       2 149       1 173     +83,2%
Tunga lastbilar, över 16 ton          386          420       -8,1%
Bussar, totalt          102           38   +168,4%

Bensinbilarna åter fler än de laddbara bilarna i januari

– Under 2020 skedde ett trendbrott när det gäller nyregistrerade personbilars fördelning per drivmedel. Under året gick laddhybriderna om dieselbilarna. Totalt minskade bensinbilarnas andel av nyregistreringarna med elva procentenheter och dieselbilarnas andel med tolv procentenheter. Samtidigt ökade laddhybridernas andel med 16 procentenheter och elbilarnas andel med fem procentenheter. I december registrerades det till och med fler laddhybrider än bensinbilar och fler elbilar än dieselbilar. Under januari var bensinbilarna åter fler än både laddhybriderna och elbilarna tillsammans, och dieselbilarna nära tre gånger fler än elbilarna, säger Jessica Alenius.

– 2019 uppgick andelen laddbara bilar till två procent av alla personbilar i trafik. Preliminära siffror visar att denna andel ökade under 2020 till 3,6 procent, varav laddhybriderna står för 2,5 procent och elbilarna för 1,1 procent. Ökningen är dels ett resultat av att fordonsindustrin lanserat allt fler laddbara modeller, dels att styrmedlen har gynnat utvecklingen. Med årets alla styrmedelsförändringar riskerar vi dock att bromsa denna positiva utvecklingstakt, vilket försämrar möjligheterna att nå klimatmålen, fortsätter Jessica Alenius.

Ökade nyregistreringar, men Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar

– För lätta lastbilar går det fortsatt trögt, trots att registreringarna ökade med 83 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Under 2020 minskade nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige mest i hela Europa, och minskningen uppgick till 42,4 procent att jämföra med genomsnittet i EU på -17,5 procent. Förklaringen till kräftgången för lätta lastbilar kan därför inte enbart hänföras till Coronakrisen, utan Bonus-malussystemet bidrar starkt. Vi är djupt oroade för konsekvenserna för lätta lastbilar av de ytterligare malus-skärpningar som träder i kraft den 1 april som höjer fordonsskatten ytterligare. Vi har påtalat vikten av att de bör särskiljas från personbilar vid revideringen av systemet, då de utför ett annat transportarbete. Dessutom har inte omställningen till elektrifiering kommit lika långt som för personbilar, vilket begränsar utbudet, fortsätter Jessica Alenius.

Nedgång för tunga lastbilar och uppgång för bussar

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med åtta procent i januari jämfört med januari ifjol. Nyregistreringarna av bussar nära tredubblades i januari, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, avslutar Jessica Alenius.

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 januari till och med 29 januari. Antalet registreringsdagar är två färre än i fjol, vilket påverkar registreringarna med ca tio procent.