Bild: Pixabay

Batterihälsa – Nyckeln i begagnade elbilars värdering

Med en ökad efterfrågan på begagnade elbilar växer också frågan om deras batterihälsa (State of Health, SoH), en aspekt som nu blir alltmer central i bilhandlarnas vardag. Bo Ericsson på Fordonsjuristen lyfter fram hur viktigt det är att förstå och värdera SoH när det gäller begagnade elbilar.

SoH är ett mått på ett batteris nuvarande tillstånd jämfört med dess optimala nyskick. Vid tillverkning är ett batteris SoH vanligtvis 100 %, men detta värde minskar gradvis över tid. Minskningen beror på flera faktorer, såsom batteriets användning och hur ofta det laddas. Denna avtagande kapacitet är inte unik för elbilar, men har en särskild betydelse i denna kontext, eftersom batteriet är en kritisk komponent i fordonets övergripande funktion och värde.

I processen att värdera inbytesbilar är det avgörande för bilhandlare att mäta och dokumentera bilens SoH. Denna information blir en viktig del av den skriftliga värderingen (VDN) av bilens batteriskick. Eftersom batteriets skick betydligt kan påverka en elbils totala värde, är det viktigt att ha pålitlig och noggrann information om detta.

En annan viktig aspekt är den nya Konsumentköplagen, som ger konsumenter två års reklamationsrätt vid köp av begagnade bilar. Det är därför kritiskt för bilhandlaren att kunna bevisa batteriets skick vid försäljningstillfället, för att undvika ansvar för eventuella ursprungliga fel som kan upptäckas senare. Ulf Stefansson, jurist på Fordonsjuristen, understryker vikten av dokumenterad SoH för att styrka bilens skick.

Fordonsjuristen framhäver också vikten av batteritest, särskilt i fall där en bil varit med om en kollision. Om krockvåldet överstiger 10G finns en risk att batteriet kan ha skadats, även om detta inte alltid är uppenbart eller detekterbart genom bilens BMS (Battery Management System) eller SoH-mätningar. Det är också svårt för en bilägare att bevisa att ett batteri skadades vid en olycka om inte SoH-mätningen genomförts före utlämningen.

Ett batteritest, som tar ungefär 15 minuter, är en enkel men viktig process som innefattar tre steg: anslutning, acceleration och rapportering. Resultatet visar batteriets återstående kapacitet och dess degradering från fabriksnytt tillstånd. Detta är en viktig information som både bilägare och bilförsäljare bör vara medvetna om för att kunna göra välgrundade beslut när det gäller begagnade elbilar. Bo Ericsson avslutar med att betona hur kritisk denna information är för alla inblandade i begagnade elbilars ekosystem.