Begagnade elbilar sjunker i pris

Medan priserna på begagnade bensin- och dieselbilar accelererat till rekordnivåer under pandemin har elbilar sett sjunkande priser. Det visar auktionsdata från bilförmedlaren Kvdbil.

Även om elbilar blir allt vanligare på andrahandsmarknaden är volymerna fortfarande låga. Det gör prisutvecklingen volatil och svårbedömlig. Men auktionsdata från Kvdbil, en av de största aktörerna i branschen, visar ändå att begagnade elbilar blivit billigare.

– Sedan coronapandemins utbrott har vi sett sjunkande priser på elbilar medan bensinbilar haft en ökning på närmare 20 procent. Även när vi blickar längre tillbaka har elbilarna utvecklats svagare. Priserna är ungefär på samma nivå i dag som när bonus malus infördes 2018. Under den här tiden har fossildrivet rusat med över 30 procent, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Daniel Odsberg tror att många faktorer påverkar, men han nämner särskilt den snabba teknikutvecklingen för elektrifierade fordon.

– Många tycker nog fortfarande att det känns attraktivare och tryggare att köpa en ny elbil än en begagnad. Man vill ha det senaste eftersom teknikutvecklingen går så snabbt. I takt med att tekniken mognar tror jag att vi kommer få se en helt annan prisutveckling för begagnade elbilar.

Men trots kraftiga prisökningar på fossildrivet är det fortfarande dyrare att köpa en begagnad elbil. Daniel Odsberg ser detta som ytterligare en faktor.

– Elbilar är fortfarande relativt dyra med ett högre andrahandsvärde än fossildrivna bilar, och det tror jag påverkar prisutvecklingen negativt eftersom färre kan vara med och konkurrera. Den senaste tiden har det kommit ut många nya elbilsmodeller med attraktiva prislappar. När dessa når andrahandsmarknaden kommer det bli överkomligt för fler att köpa en elbil, säger Daniel Odsberg.