Bild: MRF

Begagnatboom på bilmarknaden

Den nuvarande ekonomiska osäkerheten med stigande räntor och befarade lågkonjunkturer har lett till en avvaktande inställning bland konsumenterna när det gäller nybilsköp. Trots en generell oro kring ökade levnadskostnader visar den senaste försäljningsstatistiken från bilhandeln att intresset för begagnade bilar inte avtar. Istället ser vi en klar uppgång, särskilt när det gäller laddbara fordon.

Enligt Motorbranschens Riksförbund (MRF), har nybilsförsäljningen sett en markant minskning i år, med nästan halverade order jämfört med samma period förra året. Denna nedgång kan delvis tillskrivas den borttagna klimatbonusen som infördes under hösten 2022 samt de senaste räntehöjningarna. Emellertid har begagnatmarknaden fortsatt att växa med en ökning om 4% i augusti jämfört med samma månad förra året.

Klaus Silfvenius, bilhandelansvarig på MRF, menar att denna trend delvis drivs av den nuvarande ekonomiska situationen. Med ökade räntor är konsumenterna mer tveksamma till att investera i nya bilar. Dels på grund av osäkerheten kring när de nya bilarna faktiskt kommer att levereras på grund av förseningar i leveranskedjan, och dels för att det är mer kostnadseffektivt att köpa en begagnad bil.

På begagnatmarknaden fortsätter Volvo att dominera som det mest sålda märket, med en marknadsandel på omkring 18,5% i augusti, följt av Volkswagen med en andel på 13,8%. Bland de största förändringarna noteras Kia som klättrat till en tredje plats med en ökning till 9,6% i augusti jämfört med 7,4% samma månad förra året. Efterföljande märken på listan inkluderar Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Renault, Skoda och Ford.

Ett särskilt intressant fenomen är den tydliga förskjutningen mot laddbara fordon, medan intresset för rena dieselbilar minskar drastiskt. “Vi noterar att personer som bor i eget hus ökar sina bilköp, medan de som bor i lägenheter minskar sina”, säger Silfvenius. Han pekar även på en märkbar ökning av köp utan finansiering, medan kreditköp har minskat betydligt, troligen som en direkt följd av det högre ränteläget.

MRF fortsätter att noggrant övervaka och analysera begagnatmarknaden och regelbundet publicerar rapporter och statistik på sin hemsida. De erbjuder även en tjänst, MRF Power BI, där medlemsföretag kan följa utvecklingen för olika bilmodeller, antingen årligen eller månadsvis, vilket ger en djupare insikt i marknadstrenderna.