Foto: Pixabay

Begbilsrapport: Begagnade bilar dyrare under 2022

En krisande ekonomi har inte gjort det billigare att köpa en begagnad bil. Under 2022 slog priserna nya rekord, visar en rapport från bilförmedlaren Kvdbil.

Efter att ha noterat mindre nedgångar både i det andra och tredje kvartalet steg priserna på begagnade bilar kraftigt under årets sista kvartal. Ökningen på 8,5 procent innebär att priserna nu är de högsta någonsin. För helåret var uppgången 14,1 procent.

– Det kan tyckas motsägelsefullt att priserna stiger så kraftigt samtidigt som hushållen tappat i köpkraft. Men prisuppgången på nya bilar* har varit ännu större och det har spillt över på andrahandsmarknaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Totalt såldes 1 383 624 bilar under 2022, fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag. 189 351 (-13,7 %) färre jämfört med 2021. I det fjärde kvartalet var nedgången däremot något mindre (-9,0 %).

– Bakom nedgången ligger främst de stora leveransproblemen på nya bilar eftersom det inneburit färre byten. Nu har väntetiderna minskat kraftigt och det började vi se effekterna av i fjärde kvartalet. Därtill möter vi höga jämförelsetal, både 2020 och 2021 slogs försäljningsrekord, säger Daniel Odsberg.

Minskad försäljning registrerades i samtliga län. Störst var minskningen i Stockholms län (-17,3 %), Dalarnas län (-15,1 %) samt Östergötland och Örebro län (-14,1 %).

Hög efterfrågan på begagnade elbilarBegagnade elbilar fortsätter att locka. Under 2022 ökade köpen av begagnade elbilar med 78 procent. Priserna steg samtidigt med 18,7 procent.

– Intresset för begagnade elbilar är jättestort, det är egentligen bara tillgången som håller handeln tillbaka, säger Daniel Odsberg som tror att efterfrågan kommer öka ytterligare nu när klimatbonusen avskaffats.

– Det har gjort att kalkylen än mer tippat över till fördel för begagnatsortimentet.

Daniel Odsberg spår annars en stabil marknad under 2023. Han pekar på att begagnade bilar brukar klara sig relativt bra i konjunkturnedgångar.

– I tider när plånboken får bestämma dras fler till begagnat. Det faller sig naturligt eftersom priserna är lägre och mer överkomliga.

* Priserna på nya bilar steg 18,4 procent under 2022. Källa: Skatteverkets nybilsprislista

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q4 2022

Län Q4 2022 Q4 2021 Förändring (%)
Stockholm 52 944 55 526 -4,7
Uppsala 9 923 10 660 -6,9
Södermanland 9 472 10 413 -9,0
Östergötland 12 503 13 744 -9,0
Jönköping 10 642 11 620 -8,4
Kronoberg 6 102 6 939 -12,1
Kalmar 7 460 8 631 -13,6
Gotland 1 684 1 995 -15,6
Blekinge 4 472 4 888 -8,5
Skåne 38 806 42 705 -9,1
Halland 9 450 10 341 -8,6
Västra Götaland 43 782 48 731 -10,2
Värmland 9 425 10 500 -10,2
Örebro 9 933 11 378 -12,7
Västmanland 8 641 9 662 -10,6
Dalarna 8 983 10 405 -13,7
Gävleborg 8 558 9 703 -11,8
Västernorrland 7 755 8 460 -8,3
Jämtland 4 205 4 551 -7,6
Västerbotten 7 750 8 500 -8,8
Norrbotten 8 125 8 758 -7,2
Län saknas 64 168 -61,9
Summa 280 679 308 278 -9,0
Drivmedel Q4 2022 Q4 2021 Q4 22 vs. Q4 21
Antal Andel Antal Andel +/- Antal +/- %
Bensin 156 318 55,7 175 041 56,8 -18 723 -10,7
Diesel 86 453 30,8 99 840 32,4 -13 387 -13,4
Etanol 9 521 3,4 10 528 3,4 -1 007 -9,6
Elhybrid 9 318 3,3 7 791 2,5 +1 527 +19,6
Laddhybrid 9 789 3,5 7 789 2,5 +2 000 +25,7
Gas 1 750 0,6 1 810 0,6 -60 -3,3
El 6 394 2,3 4 192 1,4 +2 202 +52,5
Övrigt 1 141 0,4 1 287 0,4 -146 -11,3

Om sammanställningen

Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom. Prisutvecklingen baseras på försäljningar hos Kvdbil (cirka 30 000 per år) och mäts genom BPI (Bilpriserindex) av systerföretaget Bilpriser.se.