Foto: Pixabay

Begbilsrapport: Kraftigt ökad försäljning och laddbart på väg mot milstolpe

Marknaden för begagnade bilar fortsätter att växa. Under årets första kvartal såldes det 6,2 procent fler bilar jämfört med samma tid i fjol. Störst var ökningen i Stockholms län där försäljningen ökade hela 15 procent. Det visar en rapport från bilförmedlaren Kvdbil.

Andrahandsmarknaden för bilar i Sverige blomstrar. Under 2020 noterades försäljningsrekord efter försäljningsrekord, pådrivet av ett ökat intresse för enskilt resande under den pågående coronapandemin. Köpfesten fortsatte under årets första kvartal, visar utdrag från Bilregistret som Kvdbil sammanställt via Vroom. Totalt såldes 329 887 bilar fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag. Det är 19 329 fler än samma period i fjol (+6,2 %) och den högsta siffran under ett första kvartal sedan 2017. Ökningen sker samtidigt som exporten fortfarande är på låga nivåer. Jämfört med samma period förra året såldes det 40 procent färre bilar till utlandet.

– Intresset för begagnade bilar håller i sig. Coronapandemin har fått fler att välja privat fordon och osäkra tider driver konsumenterna till andrahandsmarknaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Daniel Odsberg tror på fortsatt stark efterfrågan och försäljning.

– Förstärkt straffskatt på nya fossildrivna bilar och ännu en hemestersommar kan ge försäljningen ytterligare boost. Men den stora utmaningen i dag är inte att locka köpare, utan de som vill sälja sin bil. Det råder brist på nyare begagnade bilar i Sverige, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Trots att försäljningen ökade i hela landet var det stora geografiska skillnader. Med undantag för Västerbotten sågs de kraftigaste ökningarna i län med hög befolkningstäthet. Stockholms län stod för det i särklass största lyftet efter en uppgång på 15 procent. Även Halland (+8,3 %), Västra Götaland (+6,8 %), Södermanland (+6,2 %) och Skåne (+6,0 %) noterade kraftiga ökningar.

Bland privatpersoner fortsatte kvinnor att stå för den största ökningen. Medan ägarbytena bland männen ökade med 3,4 procent var ökningen hos kvinnorna hela 8,7 procent.

– Det är storstadsbor och kvinnor som står bakom ökningen. Grupper som tidigare rest kollektivt i högre utsträckning skaffar nu bil, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Den mest sålda bilen under kvartalet var Volvo V70 följt av VW Golf och VW Passat. Av de 50 mest sålda bilarna var VW Tiguan den modell som ökade mest (+47 %). Var femte såld bil var en Volvo, vilket placerar märket i topp före Volkswagen och BMW. Svart var den mest populära färgen följt av vit, grå, silver och röd.

Kraftig försäljningstillväxt av laddbara bilar
Försäljningen av bilar som drivs av andra bränslen än bensin och diesel fortsatte kraftigt att öka och stod för nära hälften av den totala försäljningsökningen. Mest ökade försäljningen av plug-in hybrider (+92,6 %) och elhybrider (+60,6 %). Nästan lika mycket ökade försäljningen av elbilar (+56,6 %).

– Försäljningen av begagnade laddbara bilar har nästan dubblerats varje år och vi tror egentligen bara att marknaden kommer växa ännu snabbare framöver. Framför allt på grund av ökad nyförsäljning, men också minskad export. Vi spår att milstolpen 100 000 sålda fordon på årsbasis kan nås redan i slutet av 2022, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Försäljningsstatistik per län

Län Q1 2021 Q1 2020 Förändring (%)
Stockholm 61 307 53 297 +15,0
Uppsala 11 288 10 919 +3,4
Södermanland 10 807 10 180 +6,2
Östergötland 14 900 14 658 +1,7
Jönköping 12 729 12 316 +3,4
Kronoberg 7 276 7 268 +0,1
Kalmar 9 314 9 301 +0,1
Gotland 2 076 2 074 +0,1
Blekinge 5 575 5 478 +1,8
Skåne 48 372 45 618 +6,0
Halland 11 386 10 509 +8,3
Västra Götaland 52 914 49 523 +6,8
Värmland 11 046 10 768 +2,6
Örebro 12 013 11 339 +5,9
Västmanland 10 030 9 665 +3,8
Dalarna 10 600 10 598 ±0
Gävleborg 9 891 9 548 +3,6
Västernorrland 8 559 8 420 +1,7
Jämtland 4 200 4 139 +1,5
Västerbotten 7 640 7 150 +6,9
Norrbotten 7 825 7 688 +1,8
Län saknas 139 102 +36,0
Summa 329 887 310 558 +6,2

Om sammanställningen
Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från statistikföretaget Vrooms sammanställning av filregistret transaktionsdata.