Bild: Pixabay

Bilmarknaden februari 2023

Februari månads försäljning* av personbilar minskar med 17% i jämförelse med föregående år, drivet av en vikande försäljning till privatkunder (-35%). Tjänstebilsmarknaden i nivå (+1,2%) på månaden men från låga jämförelsetal.Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var 54% vilket är över föregående år (52%). Elbilar utgjorde 33% och laddbara bilar 21% av marknaden.

I februari nyregistrerades 18 319 personbilar vilket var en minskning med 13,0% jämfört med februari 2022. Största märke var Volvo med 14,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,2% följt av Kia med 10,0% andel. Hittills under 2023 har 32 905 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 19,6% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 15,8% i februari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 001 lätta lastbilar i februari. Största märke var Volkswagen med 28,0% av registreringarna, därefter Ford med 24,2% och Mercedes-Benz med 10,8% andel. Hittills under 2023 har 5 342 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14,2% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i februari för 54,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 33,4% elbilar och 21,0% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 51,8% där el stod för 25,7% och laddhybrider 26,1%.

Hittills under 2023 har 17 570 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 53,4% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,4% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i februari med 13% jämfört med februari 2022 och landade på totalt 6 114 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 17,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volvo med 16,0% och Kia med 9,3% andel.

Under 2023 har det registrerats 10 303 elbilar vilket är en minskning med 3% jämfört med 2022.

I februari nyregistrerades 3 841 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 30% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Kia som stod för 27,4% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 24,5% och BMW med 12,7%.

Under 2023 har det registrerats 7 267 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 33% jämfört med 2022.

Nyregistreringar Februari 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 18 319 -13% 32 905 -20%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 001 +16% 5 342 +14%
Tung lastbil(>16t) 513 +44% 971 +50%
Släp 2 221 -23% 4 173 -20%
Husbil 133 +19% 192 +20%
Övrigt 3 372 -12% 6 952 -6%
TOTAL 27 559 -11% 50 535 -14%

Försäljning nya bilar

I februari månad levererades 15 176 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 16,9% jämfört med februari 2022. Flest nya bilar sålde Volvo med 12,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,1% och Toyota med 9,8%.

Hittills under 2023 har 26 958 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 24,2% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilar Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 15 176 26 958
Utveckling vs 2022 (%) -17% -24%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -3 087 -8 594

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i februari 6 746 nya bilar vilket är en minskning med 35,0% jämfört med februari 2022. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 13,9% marknadsandel, därefter Kia med 10,9% och Volkswagen med 8,7%. Privatleasingandelen var 47% i februari.

Hittills under 2023 har 12 092 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 41,7% jämfört med 2022.

Privatmarknaden Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 6 746 12 092
Andel av totalmarknaden 45% 45%
Utveckling vs 2022 (%) -35% -42%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -3 636 -8 658

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade något (1,2%) i februari jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 5 431 bilar. Största märke var Volvo med 17,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,7% och BMW med 12,6% andel.

Hittills i år har 9 681 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 3,0% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 5 431 9 681
Andel av totalmarknaden 36% 36%
Utveckling vs 2022 (%) +1% -3%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +62 -295

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i februari med 2% jämfört med februari 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 73 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 27 464 53 032
Utveckling vs 2022 (%) -2% -3%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -550 -1 599
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 76 dagar 75 dagar