Bild: Pixabay

Bilmarknaden januari 2022

Laddbara bilar stod i januari för 53% av nybilsregistreringarna (34% jan 2021). Av dessa var 26% elbilar (5%) och 27% laddhybrider (28%).

NYREGISTRERINGAR JANUARI 2022

I januari nyregistrerades 19 857 personbilar vilket var en minskning med 4,0% jämfört med januari 2021. Största märke var Volvo med 18,7% av registreringarna, därefter Kia med 14,2% och Volkswagen med 11,7% andel.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 3% i januari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2086 lätta lastbilar under månaden. Största märke var Volkswagen med 23,6% av registreringarna, därefter Mercedes-Benz med 17,3% och Ford med 13,7% andel.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i januari för 53% av nybilsregistreringarna (34% jan 2021). Av dessa var 26% elbilar (5%) och 27% bilar med laddhybridteknik (28%). Antalet nyregistrerade elbilar ökade med hela 364% i jämförelse med januari 2021 och landade på totalt 5 163 bilar. Största elbilsmärke var Kia med 26,3% av den totala elbilsvolymen. Därefter Volkswagen 15,5% och Volvo med 10,4% andel.

I januari nyregistrerades 5 357 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 8% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 26,7% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 19,7% och BMW med 10,1%.

För lätta lastbilar stod bilar utrustade med eldrift för 11% av registreringarna. Ökningen i jämförelse med föregående år var hela 134% (236 av totalt 2086). Störst märke var Citroen med 20,8% andel, följt av Peugeot (19,5%) och Nissan (14,0%). Notera att vi numera har med elbilar LLB i dokumentet Drivmedel & Miljö. Märken & modeller finns redovisade.

Nyregistreringar     Januari 2022   Utv vs. jan 2021
Personbil 19 857 -4%
Lätt lastbil (<3,5t) 2 086 -3%
Tung lastbil (>16t) 290 -25%
Släp 2 349 +7%
Husbil 48 -31%
Övrigt 3 567 -7%
TOTAL                                    28 197            -4%

Försäljning nya bilar

I januari månad levererades 17 343 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 3% jämfört med januari 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 16,5% marknadsandel, därefter Kia med 15,0% och Volkswagen med 12,3%.

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades 10 385 nya bilar i januari vilket är en ökning med 12% jämfört med januari 2021. Var femte bil som såldes till en privatkund var en Kia (20,9%) under månaden. Därefter kom Volkswagen (10,5%) och Volvo (10,2%). Privatleasingandelen var i januari 57%. Noterbart är att för elbilar var privatleasingandelen hela 80%.

Privatmarknaden       Januari 2022
Antal bilar 10 385
Utveckling vs 2021 (%) +12%
Privatmarknadens andel av totalmarknaden 60%
Andel privatleasing 57%

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade i januari med hela 29% i jämförelse med januari 2021. Antalet levererade bilar uppgick till 4618 fordon. Största märke var Volvo med 28,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,1% och BMW med 8,6% andel. För ett år sedan stod tjänstebilsmarknaden för 36% av totalmarknaden. I januari var andelen 27%.

Tjänstebilsmarknad*       Januari 2022
Antal bilar 4 618
Utveckling vs 2021 (%) -29%
Tjänstebilsmarknadens andel av totalmarknaden     27%

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i januari med 8% jämfört med januari 2021. Genomsnittlig omsättningstid var 64 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      Januari 2022
Antal bilar 26 589
Utveckling vs 2021 (%) -8%
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 64 dagar

Statistik och rapporter från vroom