Bild: Pixabay

Bilmarknaden mars 2021

Nybilsmarknaden i mars ökade mycket kraftigt. Både nyregistreringar och försäljning noterade den högsta nivån någonsin för mars månad. Detta är till stor del drivet av de förändringar i bonus malus-systemet som trädde i kraft den 1/4 då skatten höjs på många bilar. Andelen elbilar minskade dock vilket kan förklaras av att bonusen på dessa höjs med 10 000 kr från och med månadsskiftet mars/april.

I mars nyregistrerades 46 332 personbilar vilket var en ökning med hela 70% jämfört med mars 2020. Största märke var Volvo med 25,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 10,0% och Toyota med 7,9% andel. Hittills under 2021 har 89 663 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 36% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 235% i mars jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 8 687 lätta lastbilar i mars. Största märke var Volkswagen med 22,3% av registreringarna, därefter Ford med 16,7% och Renault med 10,9% andel. Hittills under 2021 har 13 671 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 139% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i mars för 37,7% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,6% elbilar och 32,1% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i mars med 13% jämfört med mars 2020 och landade på totalt 2 594 bilar. Största elbilsmärke i mars var Tesla med 46,0% av den totala elbilsvolymen. Därefter Kia med 13,8% och Volkswagen med 8,6% andel.

I mars nyregistrerades 14 891 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 214% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 30,3% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,1% och BMW med 10,0%.

Hittills under 2021 har 32 363 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 36,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 28,0% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar Mars 2021 vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 46 332 +70% 89 663 +36%
Lätt lastbil(<3,5t) 8 687 +235% 13 671 +139%
Tung lastbil(>16t) 523 +3% 1 379 +2%
Släp 5 819 +56% 10 659 +28%
Husbil 1 106 +304% 1 380 +241%
Övrigt 4 594 +/-0% 17 914 +11%
TOTAL 67 061 +72% 129 305 +38%

Försäljning nya bilar

I mars månad levererades 37 818 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 54% jämfört med mars 2020. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,2% och Kia med 9,0%.

Hittills under 2021 har 75 704 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 20% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 37 818 75 704
Utveckling vs 2020 (%)        +54% +20%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     +13 288 +12 426

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i mars 18 341 nya bilar vilket är en ökning med 48% jämfört med mars 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,9% och Volvo med 11,1%. Privatleasingandelen var i mars 48%.

Hittills under 2021 har 38 089 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 20% jämfört med 2020.

Privatmarknaden       Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 18 341 38 089
Andel av totalmarknaden 48% 50%
Utveckling vs 2020 (%)  +48% +20%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +5 932 +6 315 

 Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 65% i mars jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 13 811 bilar. Största märke var Volvo med 32,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,6% och BMW med 9,8% andel.

Hittills i år har 27 307 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 25% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad* Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 811 27 307
Andel av totalmarknaden 37% 36%
Utveckling vs 2020 (%) +65% +25%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +5 453 +5 535

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i mars med 35% jämfört med mars 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 40 046 102 657
Utveckling vs 2020 (%) +35% +11%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +10 352 +10 444
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 60 dagar 61 dagar