Regler för underhållsservice av fordon

En korrekt utförd service kräver att verkstaden följer tillverkarens anvisningar, använder godkänt material och rätt verktyg, samt har nödvändig kompetens.