Helelektriska flygplanet Alice gör sin första flygning

Det första helt elektriska flygplanet “Alice” från Eviation Aircraft har genomfört sin första flygning vid Moses Lake, Washington i USA.