Det är vikten som är viktigt, det är den som i huvudsak avgör däckslitaget, säger Richard Andermyr, hållbarhetsansvarig Michelin Nordic AB.

Däck och elbilar – undersökning från Michelin

Trots upprepade varningar om ökande driftkostnader bibehåller svenskarna sitt intresse för elbilar. En nyligen genomförd undersökning av Michelin, utförd av YouGov, avslöjar att 42 procent av svenskarna inom de närmsta 3 till 5 åren planerar att investera i eldrivna fordon. Denna statistik belyser en positiv framtidstro gentemot elektrifiering av transportsektorn.

Intressant nog indikerar samma undersökning att endast 20 procent av de svenska bilägarna har förväntat sig högre kostnader kopplade till däck och underhåll för elbilar. Detta antyder en eventuell kunskapslucka i den allmänna medvetenheten om de totala ägandekostnaderna för elbilar.

Undersökningen, som inkluderade 5822 respondenter från de nordiska länderna, visar att medvetenheten om elbilars krav på däckprestanda är högre bland vissa grupper. Över hälften av de tillfrågade i olika ålderskategorier medger att de förstår vikten av rätt däckval för elbilar. Denna insikt är dock mindre utbredd bland kvinnliga bilister i Sverige, där bara 37 procent är medvetna om detta behov.

Marika Hoflund, vd för Michelin Nordic AB, betonar däckproducenternas ansvar i att informera konsumenterna. “Det är avgörande att vi kommunicerar hur elbilarnas ökade tyngd och kraftigare motorer ställer högre krav på däckprestanda,” förklarar Hoflund. “Utan rätt däck kan skiftet till elbilar bli kostsammare än många bilägare förutser.”

Ett direkt samband mellan en fordons vikt och hastigheten på däckslitage har identifierats, med en proportionell relation som är omöjlig att ignorera. För elbilar som väger betydligt mer än sina fossildrivna motsvarigheter kan detta resultera i snabbare däckslitage.

“Michelin har länge engagerat sig i utvecklingen av däck som möter de specifika kraven från elbilar,” fortsätter Hoflund. “Vår involvering i Formel E har varit en del av detta engagemang, vilket visar vår vilja att hitta hållbara lösningar för mobilitetens framtid.”