Bild: Pixabay

Den stora elbilsomställningen dröjer – om man frågar svenskarna

Elbilar är för dyra och oron för att inte kunna ladda är stor. Det är de vanligaste anledningarna till att inte fler svenskar byter till elbil redan i dag. Circle K har tagit reda på svenskarnas inställning till elbilen i en stor undersökning genomförd av Kantar Sifo. Samtidigt släpps en rapport som sammanfattar var vi står i den stora elbilsomställningen och ger stöd till alla de som funderar på ett byte.

2030 tar elbilarna över och kommer dominera längs våra vägar, detta enligt en undersökning där över 3000 svenskar fått frågor om sin syn på elbilsomställningen. Det är senare än många branschförespråkare hävdar och tyder på att konsumenterna kanske inte är riktig lika redo för att byta till eldrift som vissa tycks mena.

– Det är ett enormt fokus på elbilar och den omställning vi står inför just nu, men debatten är ofta rätt polariserad mellan de som är för och de som är emot. Undersökningen är ett sätt att få reda på hur svenskarna ser på utvecklingen och framtiden för trafiken längs våra vägar, säger Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility på Circle K.

I dag är bara drygt två procent av Sveriges personbilar rena elbilar, men sett till nybilsförsäljningen ökar den andelen snabbt. Under 2021 var 18 procent av de nyregistrerade bilarna rena elbilar och den siffran ökar stadigt. Traditionella förbränningsmotorer med bensin och diesel minskar, men står ändå för över 80 procent av totalen och runt 50 procent av nybilsförsäljningen.

När och varför vill svensken skaffa elbil?

På frågan när man planerar att skaffa elbil svarar var femte ”nästa gång jag byter bil”. Samtidigt uppger var fjärde att det kommer dröja mer än tre år innan bytet kommer att ske och 20 procent uppger i stället att de aldrig kommer skaffa elbil. Nästan var fjärde svensk (23 %) tror att en majoritet av bilarna på Sveriges vägar kommer vara rena elbilar år 2030.

Det finns också vissa geografiska skillnader på när man tänkt skaffa en elbil. I Västernorrland är det flest som uppgett (26 %) att de tänker byta till elbil nästa gång de byter bil, tätt följt av Örebro och Östergötland på 25 procent. I Dalarna däremot uppger nära 4 av 10 (37 %) att de aldrig kommer skaffa en elbil, en siffra som ligger en bra bit över riksgenomsnittet på 20 procent.

Mindre miljöpåverkan är det vanligaste argumentet till varför man vill byta till elbil (60 %) följt av att hålla kostnaden för drivmedel nere (59 %). Här skiljer det sig dock mellan könen. Fler män tänker på kostnaderna före miljön (61 % mot 53 %), där kvinnor håller miljön (66 %) före kostnaderna (56 %).

Vad får svensken att tveka inför att skaffa elbil?

Det högre inköpspriset och laddningsmöjligheterna är de två största anledningarna till att svensken tvekar inför bytet till elbil. Oron och frågetecken om hur laddningen ska lösas är det klart vanligaste när man slår ihop oro för att ladda hemma, vid arbetsplatsen eller längs vägen.Framför allt är det laddning längs väg som oroar där över hälften (55 %) uppger att detta är en huvudorsak till att inte byta till elbil i dag. Störst är oron i de norra delarna av Sverige, exempelvis i Västerbotten där 65 procent uppger att detta är den primära anledningen till att inte skaffa elbil.

– Undersökningen visar en tydlig oro för laddningsmöjligheter, och hela branschen arbetar hårt för att bygga ut laddinfrastrukturen. På Circle K har vi valt att satsa på ultrasnabba laddare som kan serva flera bilar samtidigt, vilket kortar köerna. Den stora skillnaden med elbil är att körningen behöver planeras på ett annat sätt, och det är en vanesak, fortsätter Jenni Alterling.

Ett ytterligare orosmoment som sticker ut är att hela 36 procent uppger att de tror att elbilar fungerar sämre i kyla.

– Vi ser ofta att fakta och korrekt information blandas med rena åsikter när det gäller elbilsomställningen. Den rapport vi nu tagit fram är ett försök att neutralt och sakligt gå igenom var vi står i dag och vart vi är på väg, fortsätter Jenni Alterling.

Som ett led i att sprida kunskap kring omställningen mot en eldriven fordonsflotta har Circle K därför tagit fram en rapport som finns att ladda ner digitalt. I rapporten går man igenom hur marknaden ser ut idag och pratar om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för såväl privatbilismen som den kommersiella trafiken.

– Det händer oerhört mycket inom vår bransch just nu och det är spännande att stå i framkant för en så stor förändring. Vi tredubblar utbyggnadstakten på laddare i år. Men vi måste också komma ihåg att det kommer dröja många år innan vi är helt elektrifierade, i den mån vi någonsin kommer nå dit, och därför ser vi att en bredd av drivmedel fortsatt kommer behövas för att alla bilar ska kunna rulla så hållbart som möjligt, avslutar Jenni Alterling.