Michel Thomas, Director Solar, eMobility & Decentral Energy Solutions på E.ON och Fredrik Nordin, Managing Director på Mer Sverige. Fotograf: Tomaz Lundstedt

E.ON och Mer Sverige ingår samarbete för elbilsladdning

Elbilsförare som är laddkunder hos E.ON eller Mer Sverige kan från och med den 21 juni 2022 ladda sina elbilar vid båda bolagens publika laddstationer.

Foto: Tomaz Lundstedt

— Antalet elbilar på de svenska vägarna fördubblades under 2021. Förhoppningsvis gör vi nu livet lättare för Sveriges många elbilsförare, säger Michel Thomas, Director Solar, eMobility & Decentral Energy Solutions på E.ON.

E.ON och Mer Sverige har tagit fram en gemensam betalningslösning som ger kunderna, oavsett om man väljer E.ON eller Mer Sverige som tjänsteleverantör, tillgång till båda bolagens laddpunkter. I ett första steg ger den förenklade betallösningen kunderna tillgång till över 3 000 publika laddpunkter i Sverige, där samarbetet kommer utökas succesivt och inkludera fler laddare löpande.

— Med denna lösning kan kunden med ett laddkort eller app komma åt båda parters publika laddnätverk och betala gemensamt oavsett vem man har laddat hos, vilket förenklar elbilsvardagen. Vi vill underlätta övergången till ett fossilfritt transportsystem och detta är ett viktigt steg på vägen, säger Michel Thomas.

Samtliga laddkunder hos E.ON och Mer Sverige kommer alltså kunna ladda och betala enklare redan den 21 juni. I dag krävs flera olika abonnemang, laddkort och appar för att ta del av den publika laddinfrastrukturen. Fördelarna med en gemensam lösning är flera; ett laddkort eller app för båda laddnätverken, tydliga priser i app, betalning sker via den leverantör där man är kund oavsett vem man laddat hos och kunden kan enkelt se om en laddare är ledig via appen.

Samarbetet går också i linje med det regeringsupprop som lades fram häromåret om att förenkla betalningen i samband med laddning.

— Vi vill göra det enkelt att köra elbil och skapa en bra upplevelse för våra laddkunder. Vårt nya roaming-samarbete med E.ON, med en betalningslösning som ger kunderna tillgång till bådas publika laddnätverk är ännu ett steg på vägen. Utöver samarbetet med en förenklad betallösning intensifierar vi satsningen på utbyggnaden av supersnabbladdning längs de svenska vägarna och ser till så att upplevelsen kring laddplatserna blir så bra och smidig som möjligt, säger Fredrik Nordin, Managing Director på Mer Sverige.