Foto: Pixabay

Elbilar och laddhybrider ökar trots högre priser på begagnade bilar

I en ny rapport från bilförmedlaren Kvdbil, ökade priserna på begagnade bilar under årets andra kvartal. Samtidigt vänder sig fler mot andrahandsmarknaden, vilket lett till en ökad försäljning under april, maj och juni.

Priserna på begagnade bilar har stigit med över 10 procent sedan årsskiftet, vilket beror på högre räntor och stigande inflation. Enligt Bilpris-index, som baseras på omkring 20 000 auktionsförsäljningar på Kvdbil årligen, sågs en prisökning på 3,9 procent under andra kvartalet.

Försäljningschefen på Kvdbil, Daniel Odsberg, menar att “priserna på begagnade bilar fortsätter att stiga, drivet av en stark efterfrågan. Allt fler inser fördelarna med att äga en begagnad bil när nybilspriserna skjutit i höjden på grund av inflation och en svagare valuta.”

Trots att priserna på bensinbilar mest ökade i pris (+12%), upplevde elbilar (-10,7%) och laddhybrider (-3,6%) en något minskad prisökning. Detta har dock inte hindrat försäljningen av dessa fordonstyper, vilket framgår av en försäljningsökning för elbilar (+75,9%), följt av laddhybrider (+50,4%) och elhybrider (+44,4%). Bensinbilar (-5,4%), dieselbilar (-1,0%) och etanolbilar (-0,8%) minskade i försäljning under det andra kvartalet.

Odsberg förklarar att “bristen på nya bilar under och efter pandemin bidrog till ett minskat utbud på begagnatmarknaden. I början av året såg vi fortfarande effekten av detta men under årets andra kvartal har läget stabiliserats.” Han tillägger att det är intressant att notera att exporten av bilar fortsätter att öka som en följd av en svagare krona.

Rapporten visar också att försäljningen av begagnade bilar ökade i knappt hälften av Sveriges län. Störst var ökningen i Stockholms län (+6,2), följt av Jönköpings län (+4,6%), Hallands län (+3,6%) och Örebro län (+2,1%).

Den ökade efterfrågan och försäljningen av elbilar och laddhybrider under andra kvartalet pekar mot en fortsatt trend där svenska bilköpare alltmer riktar in sig på miljövänliga alternativ på andrahandsmarknaden.