Bild: Pixabay

Elbilar ökade med 100% i november

Laddbara bilar stod i november för 64,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 42,6% elbilar och 22,2% bilar med laddhybridteknik.

I november månads nyregistreringar sätter vi ett nytt månadsrekord på andelen laddbara bilar (65%) drivet av en dubblering av antalet elbilar. Nyregistreringarna är upp med 22% på månaden där vinden i seglen kommer från tjänstebilsmarknaden som ökar 45%. Marknaden är dock fortsatt nyckfull och ryckig med en årstakt på -9% i jämförelse med föregående år.

I november nyregistrerades 25 458 personbilar vilket var en ökning med 22,0% jämfört med november 2021. Största märke var Volvo med 18,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,3% följt av Kia och Toyota med 8,3% andel. Hittills under 2022 har 249 802 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 7,3% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 40,0% i november jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 372 lätta lastbilar i november. Största märke var Volkswagen med 29,4% av registreringarna, därefter Ford med 24,7% och Mercedes-Benz med 14,2% andel. Hittills under 2022 har 30 553 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 8,7% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i november för 64,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 42,6% elbilar och 22,2% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 135 095 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 54,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 43,9% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i november med 100% jämfört med november 2021 och landade på totalt 10 856 bilar. Största elbilsmärke var Volvo med 23,1% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 14,4% och MG med 8,5% andel.

I november nyregistrerades 5 643 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 5% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 32,5% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 19,4% och BMW med 13,8%.

Nyregistreringar November 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 25 458 +22% 249 802 -7%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 372 +40% 30 553 -9%
Tung lastbil(>16t) 582 +50% 4899 +3%
Släp 2 715 -28% 45 828 -19%
Husbil 133 -7% 2988 -29%
Övrigt 3 164 +7% 43 550 +6%
TOTAL 35 424 +16% 380 227 -8%

Försäljning nya bilar

I november månad levererades 21 381 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 16,3% jämfört med november 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,4% och Kia med 8,7%.

Hittills under 2022 har 219 483 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 9,0% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar November 2022 YTD 2022
Antal bilar 21 381 219 483
Utveckling vs 2021 (%) +16% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 2 993 -21 637

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i november 10 560 nya bilar vilket är en ökning med 4,7% jämfört med november 2021. Största märke på privatmarknaden var Volvo med 12,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,0% och Toyota med 11,1%. Privatleasingandelen var 57% i november.

Hittills under 2022 har 117 642 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 8,6% jämfört med 2021.

Privatmarknaden November 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 560 117 642
Andel av totalmarknaden 49% 54%
Utveckling vs 2021 (%) +5% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar  

477

 

-11 043

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med 44,8% i november jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 7 455 bilar. Största märke var Volvo med 26,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,9% och BMW med 10,8% andel.

Hittills i år har 64 344 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 17,5% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* November 2022 YTD 2022
Antal bilar 7 455 64 344
Andel av totalmarknaden 35% 29%
Utveckling vs 2021 (%) +45% -17%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 2 305 -13 603

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i november med 10,4% jämfört med november 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år November 2022 YTD 2022
Antal bilar 27 159 323 239
Utveckling vs 2021 (%) -10% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -3 155 -69 028
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 60 dagar