Bild: Pixabay

Elbilsomställning i Sverige försenas – svenskarna mindre optimistiska

Elbilsomställningens framfart bromsar in bland svenskarna, enligt en studie av Kantar SIFO och Circle K. Även om intresset för elbilar ökar, har slopad klimatbonus fått folk att tveka, och nu förväntas elbilar dominera först år 2033 istället för 2030.

Enligt en undersökning utförd av Kantar SIFO och Circle K har svenskarnas inställning till elbilar förändrats under det senaste året. Trots att en fjärdedel av de tillfrågade blivit mer positiva till elbilar, har den avskaffade klimatbonusen fått många att avvakta. Undersökningen visar att svenskarna nu tror att elbilar kommer att dominera på vägarna 2033, istället för 2030 som man trodde förra året.

Erika Söderlund, kommunikationschef på Circle K, kommenterar: “Slopad klimatbonus verkar ha påverkat många till att avvakta. Vi är därmed inte alldeles överraskade att man tror att det stora skiftet kommer dröja tre år längre än man trodde förra året.”

Undersökningen visar även att en femtedel av de tillfrågade planerar att byta till elbil nästa gång de byter bil, men att de är osäkra på när det blir. Klimatpåverkan, kostnader för drivmedel och tro på att det inte kommer finnas några alternativ på sikt är de främsta anledningarna att överväga elbilar.

Oron för att det inte går att ladda längs vägarna har sjunkit från 55% till 44% jämfört med förra året, men 29% av de tillfrågade är rädda att elen i samhället inte kommer räcka till om alla kör elbil. Det vanligaste argumentet mot att skaffa elbil är dock fortsatt att elbilarna är dyrare i inköp (58%).