Bild: Fjellinjen

Elbilrekord på veiene i Oslo | Fjellinjen AS

Källa till klipp: Elbilrekord på veiene i Oslo | Fjellinjen AS

Elbilrekord på veiene i Oslo

36,9 prosent av bilene på veien i Oslo var i april en elbil.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

I april ble det registrert 29,8 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang i biltrafikken i Fjellinjens bomstasjoner på 2,9 prosent mot samme måned i fjor. Igjen er det ny elbilrekord registrert i Fjellinjens 83 bomstasjoner.

– Elbilandelen på veiene i Stor-Oslo når nye rekorder måned for måned. I april var elbilandelen på 36,9 prosent. Det er opp fra 36,4 prosent i mars og hele 5,7 prosentpoeng økning sammenlignet med april i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Liten bil
Bomringen i Oslo
Endring siden apr. 2022
  (i prosentpoeng)
Diesel
30,4 %
– 2,7
Bensin
27,0 %
– 0,7
El-personbil
34,8 %
+ 5,2
El-varebil
2,1 %
+ 0,5
Totalt
94,4 %
+ 2,2
Stor bil
Bomringen i Oslo
Endring siden apr. 2022
  (i prosentpoeng)
Euro 5
0,4 %
– 0,6
Euro 6
4,4 %
– 1,9
Nullutslipp
0,4 %
+ 0,0
Gass
0,3 %
+ 0,3
Totalt
5,6 %
– 2,2

Emner

Om Fjellinjen

Fra finansiering av Festningstunnelen til Fornebubanen. Fjellinjen har tatt inn og forvaltet mer enn 50 milliarder kroner. Pengene finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo.

Fjellinjen registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for drift og utvikling av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo.

I 2021 gikk cirka 3,4 milliarder til prosjekter i Oslopakke 3 som omfatter kollektivtransport og vei- og sykkelveier.

Siden starten har bompenger bidratt til å gjøre Rådhusplassen i Oslo bilfri og flyttet trafikken i Bjørvika i tunnel under bakken som har skapt en helt ny bydel.

Fjellinjen har finansiert en storstilt kollektivsatsing som omfatter blant annet utbygging av T-baneringen. Bompenger har også finansiert nye T-banevogner og trikker, samt flere nye bussterminaler og kollektivknutepunkt i Oslo og Viken.

I årene som kommer skal midler fra Fjellinjen blant annet bidra til å bygge Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

Fjellinjen har ca. 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen eies av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent).