Bild: Pixabay

Elfordonsboom i lastbilssektorn

I en nyligen publicerad rapport från Mobility Sweden har det framkommit att den svenska personbilsmarknaden har upplevt en nedgång under juli 2023. Trots detta står elfordon starkt, särskilt inom lastbilssektorn, som trotsar trenden med en betydande ökning av nyregistreringar.

Mobility Swedens rapport visar att antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli 2023 jämfört med samma månad föregående år. Under de första sju månaderna av året minskade registreringarna totalt med 2,5 procent jämfört med samma period 2022.

Även om personbilsmarknaden har upplevt en nedgång, fortsätter lastbilssektorn att uppvisa en stark prestanda. Enligt rapporten ökade nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar med 31 respektive 17 procent i juli, vilket signalerar ett starkt intresse för mer bränsleeffektiva fordon.

Det mest noterbara är dock framgången för elfordon, särskilt inom lastbilssektorn. Rapporten visar att 24 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna var eldrivna. Detta motsvarar 483 elfordon, vilket markerar en betydande ökning och stödjer Sveriges växande fokus på hållbar transport.

Emellertid har den privata marknaden för elbilar varit något långsammare, med endast 37,5 procent av de nyregistrerade personbilarna i juli 2023 drivna av elektricitet. Enligt Mobility Sweden hålls de höga siffrorna för laddbara bilar uppe av företagsförsäljningen, som står för 63 procent av totala nyregistreringar.

Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden, framhöll att det finns en tydlig potential för fortsatt tillväxt inom elfordonsmarknaden, både för personbilar och lastbilar. Han uppmanade regeringen att fortsätta satsa på kostnadseffektiva styrmedel för att främja övergången till hållbar transport och hjälpa Sverige att nå sina klimatmål.

Detta mönster speglar det växande fokus på elektrifiering av transportsektorn, både i Sverige och globalt. Trots utmaningar, fortsätter elfordon att vara en viktig del av lösningen på den globala klimatkrisen.

Nyckelord: elfordon, lastbilar, personbilar, nyregistreringar, Mobility Sweden, laddbara bilar, hållbar transport, klimatmål.