Laddboxen Zaptec Pro. Foto: Zaptec

Få svenskar planerar elbilsköp 2023, siktar på 2027

Svenskarnas elbilsköp går trögt, visar en ny Sifo-undersökning. Endast 5 procent planerar ett elbilsköp detta år, medan 18 procent siktar på 2027. Höga inköpspriser och otillräcklig laddinfrastruktur angivna som de största hindren.

Sverige, känt för sina ambitiösa miljömål, ser en trög utveckling när det kommer till adoption av elbilar. En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av laddboxföretaget Zaptec, avslöjar att endast 5 procent av svenskarna planerar att köpa en elbil under 2023. Samtidigt avser nästan var femte svensk att göra ett elbilsköp först 2027 eller senare.

Höga inköpspriser och otillräcklig laddinfrastruktur

Mer än varannan person (57 procent) svarar att det är det höga inköpspriset som stoppar dem från att göra ett elbilsköp. Ännu fler (63 procent) skulle dock vara villiga att köpa en elbil om inköpspriset var lägre.

Laddinfrastrukturen är ett annat hinder. Nästan en fjärdedel (23 procent) anger att de har dåliga möjligheter att ladda hemma, och 39 procent skulle vara mer benägna att köpa en elbil om det fanns bättre laddmöjligheter nära deras bostad.

“Med fler och fler elbilar ute på vägarna är det avgörande att svenskarna har tillgång till fler, säkra och pålitliga laddstationer,” kommenterar Axel Philipson, vd för Zaptec Sverige.

Lågkonjunktur och framtida investering

Axel Philipson pekar också på det nuvarande ekonomiska klimatet som en potentiell faktor för tveksamheten att investera i en elbil.

“I det ekonomiska läge som råder i dag med lågkonjunktur, höga räntor och inflation kan det kännas som en extra stor börda för plånboken,” säger han. “Men det går också att se ett köp av en elbil som en säker investering för framtiden, särskilt om man har möjlighet att ladda där man bor.”

Det är klart att elbilsutvecklingen står inför många utmaningar, både vad gäller ekonomi och infrastruktur. Oavsett detta, ser Zaptec och liknande företag en viktig roll i att accelerera utvecklingen av laddningsinfrastrukturen och göra elbilar mer tillgängliga för allmänheten.