Bild: ferroamp

Ferroamp breddar sitt erbjudande inom energilagringssystem

Med en snabbt växande efterfrågan på energilager för privatpersoner och mindre flerbostadshus introducerar Ferroamp nu ett nytt skalbart batterisystem. Det nya systemet breddar Ferroamps erbjudande, möjliggör för kunderna att tjäna pengar på dagens stora prisvariationer på el samt förbereder inför en kommande expansion i Europa.

– Nu lägger vi till ytterligare en flexibel batterilösning i vårt redan tidigare breda erbjudande. Det nya modulära systemet kan enkelt anpassas efter behov och är ett konkurrenskraftigt alternativ för energilagring som optimerar utnyttjandet av fastighetens nätanslutning. Villaägare ges möjlighet att påverka sin elräkning, något som är aktuellt i dagens situation med höga elpriser, och kan även dra fördel av så kallat grönt avdrag. Vi räknar med att det nya batterierbjudandet hjälper oss att mer än dubblera omsättningen för batterisystem under 2022, vilket både tar oss mot vårt omsättningsmål och ger nya nöjda EnergyHub-kunder.” säger Krister Werner, vd på Ferroamp. Det nya skalbara batterisystemet Ferroamp Energy Storage Stack, ESS, har egenskaper som möjliggör hög flexibilitet och behovsanpassad kapacitet för energilagring. Systemet har, precis som Ferroamps övriga lösningar, en hög nivå av modularitet. Därmed kan användaren anpassa kapaciteten efter dagens behov och enkelt komplettera systemet vid framtida förändrade behov av energilagring. Unikt för Ferroamps lösning är att redan befintliga EnergyHub-system kan kombineras med det nya batterisystemet. Ferroamps befintliga funktioner stöds i det nya systemet, till exempel möjlighet att maximera användningen av egenproducerad solel, kapa effekttoppar samt att med schemaläggning kunna köpa el till lägre pris under nattetid. Med den senaste tidens pristoppar på el ger det betydande fördelar för användaren. Kommande funktioner som spotprisstyrning och frekvensstödstjänster, där man via en aggregator bidrar till att Svenska Kraftnät kan balansera elnätet, medger en väsentlig reduktion av återbetalningstiden på batteriinvesteringen. Leveranser av det nya batterisystemet påbörjas under andra kvartalet 2022.