Bild: Pixabay

Förändringar på marknaden för privatleasing

En närmare granskning av privatleasingmarknaden visar att förändringarna inte bara gäller totala siffror utan också vilka bilmodeller och drivmedel som är populära. Tidigare dominerade mellanstora SUV leasingmarknaden, men nu ser vi en ökning i popularitet för mindre bilmodeller. Segmentet för mellanstora SUV har minskat från 47% av marknaden 2022 till 30% idag, medan segmentet för mindre bilar som Kia Ceed och VW T-Roc har ökat från 21% till 32%.

När det gäller drivmedel har bensinbilar blivit mer populära på bekostnad av elbilar. Under 2022 valde 71% av alla privatleasingkunder elbilar, men 2023 minskade denna andel till 53%, och hittills 2024 är det färre än hälften. Bensinbilar, inklusive elhybrider, står nu för över halva privatleasingmarknaden.

De geografiska skillnaderna är också betydande. Västra Götaland toppar listan över län med högst andel privatleasing på 54%, medan mindre län som Kalmar och Norrbotten har sett drastiska minskningar. Kalmar län har till exempel gått från 56% till 38% i andel privatleasing på ett år.

Enligt Jacob Rosander, kundutvecklare på Vroom, påverkar det nuvarande konjunktur- och ränteläget kundernas vilja att binda sig till en finansieringslösning som sträcker sig tre år framåt.

— Populariteten för privatleasing är tydligt kopplad till månadskostnaden och kundernas priskänslighet, säger Rosander.

Det är också viktigt att notera att det inte är ett minskat intresse för elbilar eller större SUV i sig, utan deras högre kostnad i kombination med höga räntor som gör att många kunder avstår. Med ett sjunkande ränteläge och fler och billigare elbilar kan sammansättningen av privatleasade bilmodeller snabbt förändras igen.

Sammanfattningsvis befinner sig privatleasingmarknaden i en övergångsfas med skiftande preferenser för bilmodeller och drivmedel samt stora regionala skillnader. Framtiden för privatleasing kan komma att förändras i takt med ekonomiska och teknologiska utvecklingar.