Foto: Pixabay

Försäljningen av begagnade laddbara bilar mot strömmen

Försäljningen av begagnade bilar minskade under 2021 – efter ett rekordsvagt fjärde kvartal. Bakom tappet stod det fossildrivna segmentet. Samtidigt fortsatte försäljningen av laddbara bilar att skjuta i höjden, visar en rapport från Kvdbil.

Försäljningen av bilar på den svenska andrahandsmarknaden sjönk under det fjärde kvartalet. Totalt såldes 295 674 bilar fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag. Det är 38 754 färre transaktioner än året innan och den lägsta siffran som registrerats under något kvartal sedan mätningarna startade 2014. Den svaga avslutningen på året innebar även att försäljningen minskade för helåret (-1,1 %).

– Det är ett historiskt tapp och det finns flera förklaringar som jag ser det. En är att det gått tre år sedan bonus malus infördes. 2018 var ett år där nybilsregistreringarna dog ut på hösten efter det nya skattesystemets tillkomst. Många, inte minst företag, har för vana att byta bil efter 36 månader och vi har därför sett färre byten just under hösten. Lägg där till höstens stora samtalsämne – komponentbristen – som indirekt slår mot andrahandsmarknaden eftersom det innebär färre bilbyten. En tredje förklaring som säkert också påverkar är att priserna på andrahandsmarknaden står på all time high, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

I samtliga län registrerades en minskad försäljning. Störst var minskningen i Jämtland (-17,5 %), Blekinge (-15,6 %) och Stockholm (-13,6 %). Men även exporten bidrog till försäljningstappet. Totalt exporterades det 9 800 färre bilar under det fjärde kvartalet (-36,5 %). För helåret minskade exporten med 18 423 bilar (-17,6 %).

Laddbart mot strömmen

263 758 bensin- och dieselbilar bytte ägare under det fjärde kvartalet. En minskning med 14,2 procent jämfört med året innan. Försäljningen av laddbara bilar fortsatte däremot att öka kraftigt (+85,1 %). Störst var ökningen för elbilar (+162,7 %).

– Den senaste tiden har vi sett en explosionsartad ökning av laddbart. Nyförsäljningen började ta fart för några år sedan och det är de bilarna som nu strömmar till andrahandsmarknaden. I takt med att utbudet blir större och priserna sjunker på nybilsmarknaden kommer detta självklart bara fortsätta, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Under 2021 skrotades 158 511 bilar, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med 2020. Nyregistreringen under året var 303 983 bilar (+4 %*).

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q4 2021

Län Q4 2021 Q4 2020 Förändring (%)
Stockholm 53 196 61 551 -13,6
Uppsala 10 238 11 318 -9,5
Södermanland 9 969 10 889 -8.4
Östergötland 13 224 14 944 -11,5
Jönköping 11 116 12 478 -10,9
Kronoberg 6 589 7 505 -12,2
Kalmar 8 235 9 462 -13,0
Gotland 1 919 2 231 -14,0
Blekinge 4 681 5 547 -15,6
Skåne 40 921 46 134 -11,3
Halland 9 992 11 042 -9,5
Västra Götaland 46 524 53 025 -12,3
Värmland 10 109 11 347 -10,9
Örebro 10 856 11 772 -7,8
Västmanland 9 311 9 993 -6,8
Dalarna 10 058 11 218 -10,3
Gävleborg 9 375 10 619 -11,7
Västernorrland 8 189 9 342 -12,3
Jämtland 4 380 5 307 -17,5
Västerbotten 8 221 9 000 -8,7
Norrbotten 8 474 9 570 -11,5
Län saknas 167 134 +24,6
Summa 295 674 334 428 -11,6
Drivmedel Q4 2021 Q4 2020 Q4 21 vs. Q4 20
Antal Andel Antal Andel +/- Antal +/- %
Bensin 167 988 56,8 197 952 59,2 -29 964 -15,1
Diesel 95 770 32,4 109 516 32,7 -13 746 -12,6
Etanol 10 060 3,4 11 277 3,4 -1 217 -10,8
Elhybrid 7 457 2,5 5 761 1,7 +1 696 +29,4
Laddhybrid 7 368 2,5 4 626 1,4 +4 088 +59,3
Gas 1 762 0,6 2 344 0,7 -582 -24,8
El 4 040 1,4 1 538 0,5 +2 502 +162,7
Övrigt 1 229 0,4 1 414 0,4 -185 -13,1

Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom.

*Bil Sweden