Scania levererar den serietillverkade helelektriska tunga lastbilen samt en helt ny laddhybrid, till Dagab:s logistikcenter i Jordbro. Foto: Pressbild Scania

Första helelektriska och serietillverkade tunga lastbilen i trafik

Genom ett samarbete mellan Scania och Dagab, som är Axfoods inköps- och logistikbolag, rullar nu Scanias första serietillverkade helelektriska tunga lastbil på vägarna i Stockholm.

Fordonsflottan hos Dagab består av 150 tunga lastbilar och drygt hundra små lastbilar. Under flera år har bränslena successivt ersatts av förnybara alternativ. Trettio bilar går på biogas och tre på etanol. Ungefär 40 procent av de tidigare dieseldrivna körs nu på RME. Det innebär att redan nu drivs omkring 2/3 av fordonsflottan med förnybara drivmedel.

I och med ett samarbete med Scania tar nu Dagab steget in i elektrifieringen. Scania har levererat en helelektrisk lastbil P 230 B6x2*4NB och en helt ny laddhybrid P 360 B6x2*4NB. För laddningen har Dagab installerat 130 kW snabbladdare vid lastporten samt 25 kW laddare för laddning under nätterna.

Den helelektriska bilen har 300 kWh batteri och räckvidden är upp till 25 mil. Laddhybriden har 90 kW batteri som räcker upp till 6 mil. Bilarna kommer att användas för distribution till 5–10 livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet.

– Elektrifiering är ett viktigt led i vår strävan efter helt fossilfria transporter och en verksamhet med nettoutsläpp senast 2030. Det här innebär ännu ett steg på den resan, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

– Det dröjer inte länge förrän vi ser många elfordon i trafik i Stockholm och i övrigt i samhället. Dagab har lärt sig mycket genom samarbetet med Scania och introduktionen av de två fordonen är ett viktigt steg för elektrifieringen, fortsätter Åsa Domeij.

Hon betonar samtidigt att Dagab har en fordonsmångfald för att klara klimat- och miljöutmaningarna.

Användningen av den helelektriska lastbilen och laddhybriden kommer att följas noga, både genom att ta in synpunkter med mera från förarna och genom forskning. Vinnova och Energimyndigheten är med och finansierar projektet REEL1, där planen är att utforma, testa och demonstrera elektrifierade livsmedelstransporter i Stockholmsområdet. Deltagare i projektet är bland andra Dagab, Scania och laddoperatören EV-Box som svarar för laddningsutrustningen hos Dagab.

Planen för REEL1 är att i höst skala upp demonstrationerna och låta fler åkerier elektrifiera tunga transporter. Detta rör frågor kring bland annat elektrifiering, ruttoptimering och laddinfrastruktur.

– Vi på Dagab skaffar oss ännu bättre kunskap om effektiva logistikmönster och hur vi kan använda fordonen på bästa sätt. Batterikapaciteten påverkar räckvidden och här gäller det att finna lämpliga laddlösningar och placeringar för att klara transporterna. Det ska också bli spännande att se hur kylaggregaten påverkar batterierna och därmed räckvidden, säger Helena Blom som är transportchef på Dagab.

Dagab har en plan att år 2027 ska 20 procent av de stora lastbilarna drivas med el.