Foto: Unsplash

Göteborgs Stad vann Laddguldet 2021!

För femte året belönas den kommun som har tagit konkreta initiativ och ett helhetsgrepp på laddinfrastruktur och elektrifieringen av fordon. I år vinner Göteborg, som juryn kallar för en ”doer”.

– Men Göteborg tänker även långsiktigt och väger in alla de aspekter som spelar in för en lyckad omställning, säger Maria Stenström, 2030-sekretariatet och sammankallande i juryn.

Till år 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%, enligt Sveriges miljömål. Det kräver att aktörer driver på från alla håll, inte minst från kommunernas sida. Därför instiftades tävlingen Laddguldet, som i år belönar kommuner och fastighetsägare.

Som storstad har Göteborg både ett ansvar och goda förutsättningar att axla rollen som föregångare.

– Vi har stora egna resurser, ett starkt fordonskluster och industrier för att ta fram produkterna, vilka också har en stark förankring med akademin i regionen. Så det är oerhört glädjande att juryn anser att vi klarar av att ta oss an den rollen, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– På Göteborg Energi har vi har under en lång tid arbetat systematiskt med att bygga ut den publika laddinfrastrukturen i Göteborg, både för personbilar, tunga transporter och för kollektivtrafiken. Det är glädjande att stadens gemensamma engagemang kring elektrifiering uppmärksammas på detta sätt, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

I november 2021 kunde Göteborg bland annat summera att man har lyckats med följande:

  • Göteborgs Stad har 354 egna lätta elfordon, 3 tunga och 30 elbussar
  • Över 1400 publika laddplatser, nu även laddare för tunga fordon, och investeringar i fler fortlöpande
  • 12 rena elbilar är registrerade per 1000 invånare, totalt drygt 7000 elbilar
  • Stadens parkeringsapp gör det lätt att ladda och parkera och bara betala per laddad kWh
  • Utsläppsfria transporter finns som krav i upphandlingar
  • Viktiga beslut är på plats kring offensiva elektrifieringsmål
  • Ett samordningsuppdrag för omställningen till elektrifierat transportsystem har getts till Business Region Göteborg samtidigt som Göteborgs Stad har fattat beslut om både en Energiplan och en omfattande Elektrifieringsplan för att nå målet till 2030.
  • Testarenan Gothenburg Green City Zone är lanserad på initiativ av Volvo Cars, RISE och Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg

Det ger juryn för Laddguldet anledning att formulera följande motivering:

Göteborg tilldelas Laddguldet 2021 för sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning till avgasfria transporter.

Arbetet sker utifrån en systematisk strategi där både det kommersiellt gångbara och det forskningsmässigt intressanta finns med, och där omvärlden generöst bjuds in att lära och samverka.

– Det känns väldigt roligt att få det här erkännandet även om vi har ett tufft jobb framför oss innan vi når målet om ett elektrifierat transportsystem innan 2030, säger Anne Piegsa, processledare för elektrifieringsuppdraget hos Business Region Göteborg.

Hon tycker att Göteborg har lyckats utveckla boende-, kvarters- och besöksladdning på ett lovande sätt, och klokt adresserat frågor som samutnyttjande av laddare, och hushållning och styrning av effekt genom bra samordning mellan inte minst Göteborg Energi, Parkeringsbolaget och Göteborgs Stads Leasing.