Premiär för laddboxarna: Witty Share, Witty Solar och Witty Park från Hager. Bild: Hager

Hager storsatsar på laddboxar

I takt med det snabbt växande antalet laddbara bilar, utökar nu Hager sin Witty-serie med lanseringen av tre nya intelligenta laddboxar: Witty Share, Witty Park och Witty Solar. Syftet är att accelerera övergången till eldrivna fordon genom att underlätta installationen av fler laddboxar i både privata och offentliga miljöer.

Enligt statistik från Power Circle har antalet laddbara personbilar nu överstigit en halv miljon, vilket motsvarar 10 procent av den totala personbilsflottan. Även om många svenskar redan har möjlighet att ladda sina elbilar i hemmet eller på arbetsplatsen, förutspår man att behovet av laddstationer kommer att fortsätta öka. De senaste sex månaderna har redan bevittnat en markant ökning, med över 11 000 nya laddpunkter som har installerats över hela landet.

Göran Petrusson, produktchef på Hager, betonar vikten av att fortsätta denna expansion. Han säger: “Vi stärker nu Witty-serien med fler anpassade, pålitliga laddboxar för privata och kommersiella fastigheter för att möta den ökade efterfrågan. Dessutom krävs det nu att nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser ska ha infrastruktur för elbilsladdning förberedd vid varje plats.”

Witty Solar: Intelligent laddning för småhusägare

Witty Solar erbjuder en intelligent lösning för småhusägare, där laddboxen optimerar laddningsprocessen via kundens egna solpaneler. Genom att integrera med Hagers energihanteringssystem Flow, kan förbrukningen från elnätet minimeras, samtidigt som man säkerställer maximal användning av lokalproducerad energi och minskar elkostnaderna.

Witty Share: En pålitlig laddlösning för offentliga utrymmen

Witty Share är designad för övervakad laddning i offentliga utrymmen som flerbostadshus och kommersiella parkeringsplatser. Den robusta och användarvänliga laddboxen uppfyller alla säkerhetsstandarder och erbjuder en enkel installationsprocess. Med hjälp av lastbalanseringsmoduler kan upp till 20 laddboxar integreras i en nätverksansluten laddningsinfrastruktur utan risk för överbelastning.

Witty Park: Flexibel laddlösning för offentlig användning

Avsedd för offentlig användning, erbjuder Witty Park möjlighet till simultan laddning av upp till två elbilar eller elcyklar per laddbox, med en laddkapacitet på 22 kW per laddpunkt. Dessutom är den utrustad med två 230 V-uttag som ger ytterligare flexibilitet vid laddning.

Med dessa nya tillskott till Witty-serien, är Hager väl positionerat för att möta de växande behoven på den snabbt föränderliga marknaden för laddinfrastruktur. Med ett ökat fokus på hållbarhet och elektrifiering, är det sannolikt att efterfrågan på sådana innovativa lösningar kommer att fortsätta stiga.