Bild: BYD

Hedin och BYD lanserar el-lastbilar i Sverige

Hedin Mobility Group, i samarbete med BYD (Build Your Dreams), tar nu ett avgörande steg framåt inom elektrisk transport i Sverige genom att introducera försäljning och distribution av elektriska BYD-lastbilar. Detta följer på framgången av elektriska personbilar 2022 och transportbilar 2023, och visar på en fortsatt expansion och fördjupning av deras partnerskap.

Det utökade samarbetet med BYD markerar en strategisk satsning på den svenska marknaden för elektriska lastbilar. Denna utveckling är inte bara en milstolpe för Hedin Mobility Group utan också ett betydande steg mot att uppnå en mer hållbar och miljövänlig transportsektor i Sverige. Företagen delar en vision om att främja hållbar mobilitet och detta partnerskap är ett tydligt uttryck för det engagemanget.

Hedin Electric Mobility AB, en del av Hedin Mobility Group, kommer att ansvara för distributionen av BYDs nuvarande och framtida sortiment av helt elektriska lastbilar på den svenska marknaden. Försäljningen, som kommer att hanteras av Hedin Trucks, är planerad att starta under sommaren.

Anders Hedin, grundare och VD för Hedin Mobility Group, uttrycker stor entusiasm och stolthet över detta utökade samarbete. Han betonar betydelsen av att inkludera elektriska lastbilar i produktutbudet, vilket inte bara ligger i linje med företagets strategi för expansion inom tunga fordon, utan också bidrar till en hållbar framtid inom transportsektorn.

Elektrifieringen av lastbilar i Sverige är en trend som växer starkt. Under 2023 uppgick marknadsandelen för elektriska lastbilar till cirka 4 procent, med en förväntad fortsatt stark tillväxt under de kommande åren.

BYD, etablerat 1995, är ett multinationellt högteknologiskt företag som har gjort sig känt för sina innovationer inom förnybar energi och transport. Företaget, som stöds av Warren Buffet och är noterat på Hongkong- och Shenzhen-börserna, har utvecklat en Zero Emissions Energy Solution som omfattar solkraft, energilagring och elektrifierad transport. Med huvudkontor i Nederländerna är BYD Europe BYD Groups första utlandsfilial och spelar en avgörande roll i att utveckla BYDs internationella närvaro och leverera hållbara energilösningar.

Med introduktionen av elektriska lastbilar från BYD, står Sverige inför en ny era inom transportsektorn, där hållbarhet och innovation går hand i hand för att forma framtiden för godstransporter.