Bild: Vattenfall InCharge

Heimstaden i ”laddat” samarbete med Vattenfall InCharge

Som ett led i Heimstadens ambitiösa hållbarhetsarbete och målsättning om att minska sitt klimatavtryck med minst 46% 2030, har ett samarbete inletts med Vattenfall InCharge om att utöka laddinfrastrukturen för elbilar i Heimstadens fastighetsbestånd. Ett projekt som ska pågå 2021/2022.

För de 250 000 elbilar som rullar på Sveriges gator idag sägs det sakna ungefär 25 000 laddstationer. Bristen på laddstolpar är ett problem som riskerar att bromsa omställningen från fossila drivmedel. Heimstaden tillsammans med Vattenfall InCharge hoppas kunna vara en del av lösningen.

– Det är uppenbart att elektrifieringen av fordonssektorn är ett viktigt steg om vi som samhälle ska klara av klimatutmaningarna. I rollen som stor samhällsaktör ser vi det som vårt ansvar att bidra till den omställningen och med InCharge underlättar vi för våra hyresgäster och anställda att förflytta sig mera klimatsmart, säger Roland Larsson, Drift- & Energichef Heimstaden Sverige.

Heimstadens målsättning är att ha 100% fossiloberoende fordonsflotta 2025 och så sent som i höstas förnyade bolaget sina klimatmål och besluta om att investera 5 miljarder i olika hållbarhetsinitiativ. Det är bland annat mot den bakgrunden Heimstaden ingått ett avtal med Vattenfall InCharge om att installera laddstationer vid utvalda fastigheter och kontor. Vidare har Heimstaden också beslutat om att samtliga nyproduktionsprojekt ska ha laddstolpar åt el- och hybridbilar. Även eluttag för elcyklar.

Avtalet med InCharge omfattar över 150 laddstationer och rullas ut i hela landet. Region Skåne har kommit längst, där har Heimstaden redan installerat 6 stationer för hyresgäster på Vildanden i Lund och man kommer göra samma sak i Malmö och Landskrona under Q1 2022. Övriga regioner befinner sig i en uppstartsfas.

– Det är glädjande att se att allt fler väljer en elbil idag. Det finns nog ingen tvekan om att elbilen är här för att stanna, men för att omställningen ska lyckas, så är möjligheten att kunna ladda central. Heimstadens förberedelser för att möta hyresgästernas behov, både vid nybyggnationer och vid befintliga fastigheter är en framtidssäkring som alla vinner på, inte minst klimatet, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility i Norden.