Bild: Pixabay

Höga bränslepriser får varannan svensk bilist att köra mindre

Enligt en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil har nästan varannan bilist minskat sitt bilåkande på grund av de höga bränslepriserna, med störst minskning i Dalarna, Värmland och Gävleborgs län.

Brödtext: Höga drivmedelspriser har lett till att nästan hälften av alla svenska bilister har minskat sin bilanvändning. I en Sifo-undersökning som genomförts av bilförmedlaren Kvdbil uppger 44 procent av de tillfrågade över 1 000 bilister att de dragit ner på bilåkandet på grund av de höga bränslepriserna. Det är en ökning med nära 30 procent jämfört med när samma fråga ställdes i mars föregående år (34 %).

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, kommenterar: “Bränslepriserna är faktiskt lägre i dag än när vi ställde frågan senast, men nu måste bilisterna även ta hänsyn till att i stort sett alla andra kostnader stigit och det gör det förstås svårare att få ihop kalkylen. Många har tvingats ändra sina tidigare körvanor.”

Undersökningen visar att inkomst och geografisk hemvist spelar stor roll för hur bilister påverkas. Bland de med en månadsinkomst upp till 25 000 kronor har 56 procent minskat bilanvändningen, jämfört med 37 procent för de med en inkomst över 35 000 kronor. I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har 36 procent minskat sitt bilåkande, medan siffran för övriga delar av landet är 48 procent. Störst minskning ses i Dalarna, Värmland och Gävleborgs län (53 %), följt av Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län (51 %).

Odsberg påpekar att de som bor på landsbygden drabbas hårdast av de höga bränslepriserna: “Det är de som nu måste hitta andra sätt att ta sig till jobbet, hämta på förskolan eller få barnen till träningen. Problemet är bara att alternativ ofta saknas, eller inte passar alla. Vill vi ha en levande landsbygd där människor kan bo och verka året runt är det dags att göra något åt de höga drivmedelspriserna.”