Bild: Chalmers | Hiba Fawaz

Högre olycksrisk med privat elsparkcykel visar ny studie

Privatägda elsparkcyklar, trots att de är populära för sin bekvämlighet och portabilitet, kan innebära en högre olycksrisk jämfört med sina hyrda motsvarigheter. Detta enligt ny forskning från Chalmers tekniska högskola. Studien, som leds av Marco Dozza, professor i fordonssäkerhet, belyser betydande skillnader i säkerhetsprestanda mellan olika typer av elsparkcyklar, särskilt när det gäller bromsförmåga och manövrerbarhet.

Forskningsresultaten visar att mindre, privatägda elsparkcyklar vanligtvis har sämre bromsprestanda än större, hyrda modeller. Detta är på grund av deras design som prioriterar lättvikt och kompakt form, vilket ofta leder till kompromisser på säkerhetsfronten. De större hyrmodellerna, å andra sidan, är utrustade med bättre bromssystem, större hjul och mer avancerade fjädringssystem, vilket gör dem säkrare i kritiska situationer.

Under en fältstudie utförd av Dozza och hans team jämfördes broms- och styrprestanda för en större hyrd elsparkcykel, en lättare modell för privat bruk och en elcykel. Resultaten visade att även om det inte fanns några markanta skillnader i styrprestanda mellan fordonen, var det en påtaglig skillnad i hur effektivt och stabilt de olika modellerna bromsade. Den större elsparkcykeln hade betydligt bättre bromsprestanda än den lättare modellen, medan elcykeln ansågs vara den mest stabila och säkra av de tre.

Professor Dozza påpekar också riskerna med att övervärdera bromsförmågan hos elsparkcyklar. Många användare kan felaktigt anta att elsparkcyklar är lika lätthanterliga och säkra som traditionella cyklar, vilket kan leda till farliga situationer i trafiken. Forskningen understryker vikten av att vara väl förberedd och öva på bromsning och undanmanövrar innan man ger sig ut i trafik med en ny elsparkcykel.

Slutligen betonar Dozza att även om tyngre elsparkcyklar generellt är säkrare på grund av bättre bromskapacitet, kan de också orsaka allvarligare skador i händelse av en kollision på grund av sin större massa. Detta påminner om att inget fordon är helt riskfritt, och att adekvat träning och medvetenhet är avgörande för att förhindra olyckor och öka säkerheten på vägarna.