Bild: Pixabay

Höjd milersättning kan snart bli verklighet

Drivmedelspriser som skjuter i höjden – men en milersättning som förblivit oförändrad. För den som använder egen bil i jobbet kan körningen lätt bli en förlustaffär. Men nu kan en förändring äntligen vara i sikte.

Få har väl undgått att bränslepriserna har rusat i höjden under 2022. Den milersättning arbetsgivare kan betala ut skattefritt till sina anställda har dock stadigt legat på samma nivå i cirka 15 års tid. För att ta ett exempel så ligger ersättningen för den som använder egen bil i tjänsten på 18,50 kronor per mil, vilket är under nuvarande bensinpris (inräknat den tillfälliga skattesänkning som trädde i kraft 1 maj 2022). Dessutom blir det lite eller inget alls över till övriga omkostnader som ersättningen är tänkt att täcka, såsom däck, service och slitage. Med andra ord: att köra egen bil eller förmånsbil i tjänsten har i många fall varit en förlustaffär. Många olika instanser har därför krävt att en förändring måste ske. Och i början av maj kom så det efterlängtade beskedet: regeringen har skickat ett förslag om höjd milersättning (och ett antal andra förändringar) på remiss. Regeringens förslag: höjd milersättning och skattelättnader för den som pendlar Förutom förmånligare villkor för den som kör egen bil eller förmånsbil innehåller nuvarande förslag också ett nytt reseavdrag som kommer att ge mer i plånboken för den som pendlar till jobbet. Här är de föreslagna förändringarna:– Schablonbeloppet för skattefri milersättning för egen bil föreslås höjas från dagens 18,50 kronor till 25 kronor per mil.– För den som har förmånsbil ska avdraget för drivmedelskostnader höjas till 12 kronor per mil för från dagens 9,50 kronor (bensinbilar) respektive 6,50 kronor (dieselbilar). För elbilar sänks den däremot med från 9,50 kronor till 6 kronor per mil.– Ett nytt reseavdrag som ska ge ökade skattelättnader för pendlare planeras att införas. Dels föreslås en höjning av den övre avståndsgränsen (hur långt det får vara mellan arbetet och bostaden) från åtta till tolv mil, dels föreslås kilometersatsen höjas från 50 till 80 öre. Tanken är också att det nya avdraget ska vara färdmedelsneutralt, det vill säga samma villkor ska gälla oavsett om du tar bilen till jobbet eller åker kollektivt. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2023. Tips till dig som arbetsgivare: så undviker ni att gå back på körningen Använder du och dina kollegor egen bil i tjänsten? Att i praktiken tvingas betala för jobbresorna är självklart ingen önskvärd situation vare sig för arbetsgivare eller medarbetare. Men med dagens stigande drivmedelspriser kan det alltså vara en utmaning att inte gå back – även med de nya ersättningsnivåer som nu är på gång. Det finns dock olika sätt för företaget att komma runt problemet, till exempel genom att lägga på en ersättning utöver det skattefria schablonbeloppet som då betraktas som lön och blir skattepliktigt. Hos Srf konsulterna kan du läsa mer om hur du som arbetsgivare kan tänka kring milersättningen.