Independent Business Group (IBG) har den tredje juni arrangerat en utbildning om drönartjänster i det undre luftrummet.

IBG arrangerar utbildning om drönare

Independent Business Group (IBG) har den tredje juni arrangerat en utbildning om drönartjänster i det undre luftrummet för företrädare för Gävleborgs län. Utbildningen ger kunskap om de möjligheter drönare skapar i regionen genom att erbjuda ett effektivt och miljövänligt logistiksystem.

– En resa som i dag tar två timmar med bil, blir möjlig på 30 minuter, dessutom fossilfritt och utan att störa miljön på marken. Teknikutvecklingen skapar nya utmaningar och möjligheter för Sveriges kommuner och regioner och man behöver få kontroll på luftrummet för att kunna använda det säkert, effektivt och lönsamt. Utbildningen är viktig, både för beslutsfattare i allmänhet och för stadsplanerare i synnerhet. Vår gemensamma infrastruktur står inför en rad utmaningar – och möjligheter – och IBG som ett svenskt bolag med global erfarenhet av att arbeta med luftrumsoptimering, kan bidra till städernas omställning. säger Jesper Low, VD IBG Sweden AB.

– Tillfället den tredje juni var startskottet för utbildningen, där bland annat Gävleborgs landshövding Per Bill deltog.–Drönare, och transporter som inte släpper ut koldioxid, är mycket spännande och viktigt i ett framtidsscenario. Det är roligt att Gävle kan vara med i ett sådant här sammanhang och kanske tillhöra de första i Skandinavien, säger Per Bill, landshövding i Gävleborg.

Under utbildningen låg fokus på vad drönartjänster betyder för framtidens stadsplanering och deltagarna fick möjlighet att ta del om hur man kan integrera det undre luftrummet i den framtida stadsplaneringen.

– Vi ska ju bygga en helt ny stadsdel i Gävle och då är det viktigt att tänka framtid. Det här var en intressant och bra utbildning som ligger helt rätt i tiden, konstaterar Per Bill.

Thomas Nylund, och Alexander Zuniga, föreläste om hur planlagstiftningen rymmer möjligheter och hur man går från obruten mark till obrutet luftrum.

– När vi talar om framtidens effektiva och klimatvänliga fossilfria transportsystem och blickar ut i världen och in i framtiden så ser vi att el- och vätgasdrivna drönare är en given lösning. Tekniken och även regelverket finns i stort sett redan på plats. Det vi behöver göra är att börja ta oss an detta i konkret och på allvar i vår planering på alla nivåer i Sverige. Nationellt, regionalt och inte minst lokalt. Här har kommunerna en avgörande roll genom sin översikts- och detaljplanering. Kommunerna har chansen att skapa den infrastruktur som behövs för framtidens transportsystem i det undre luftrummet. Planering och etablering av infrastruktur tar tid. Ska vi bygga för framtiden så måste vi börja nu!  säger Thomas Nylund.

Independent Business Group (IBG) är experter på flyginfrastruktur. IBG optimerar luftrum och flygplatser ur ett flyg-, regulatoriskt, tekniskt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. IBG:s kunder är främst flygplatser och flygplatsmyndigheter och alltmer kommuner, logistikföretag och andra som vill ta en frontposition i flygets nästa utvecklingsfas. Sedan 2007 har IBG genomfört cirka 80 framgångsrika projekt i Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika.Läs mer på: www.ibg-sweden.com