Bild: Iveco

IVECO och E.ON i stort avtal om laddinfrastruktur

IVECO och E.ON har ingått ett avtal om laddinfrastruktur i Skandinavien för att möta den ökande efterfrågan på elfordon inom transportbranschen.

Samarbetet innebär att kunden kan få en integrerad lösning där IVECO levererar fordonet och E.ON förser och stöttar IVECO-kunderna med laddstationer i hela Skandinavien. Detta är ett viktigt steg för att förbättra laddinfrastrukturen i Norden, som fortfarande släpar efter trots positiva prognoser för elfordonsmarknaden.

IVECO:s nya elektriska transportbil, IVECO eDAILY, är tillverkarens svar på en transportbil med nollutsläpp, och marknaden för transportbilar går alltmer mot el. Enligt Anders Nilsson, försäljningsdirektör för IVECO Sweden AB, räknar man med att marknadsandelen för elbilar i Sverige kommer att öka kraftigt de kommande åren. Försäljningen av transportbilar ökar varje månad och det råder ingen tvekan om att det är på den vägen det går.

Christian Halleløv, Head of Global eTransport på E.ON, är också nöjd med samarbetet och att kunna bidra till en enklare användning av framtidens elektriska transportbilar. Tillsammans har IVECO och E.ON förberett tre paket som de erbjuder till IVECO eDAILY-kunder: ett litet, ett medium och ett stort. I paketen ingår bland annat en lösning anpassad efter kundernas behov och teknisk support från E.ON.

Det gemensamma målet för IVECO och E.ON är att göra övergången till elfordon enkel för IVECO:s kunder genom att göra det möjligt för dem att ladda där behovet finns, till exempel där fordonen lastas eller parkeras över natten. Samarbetet är ett viktigt steg i transportbranschens gröna omställning och banar vägen för en uppgradering av infrastrukturen inför elfordonens intåg i Skandinavien.