Bild: Vroom

Kommuners personbilar och deras miljöpåverkan

Stor skillnad mellan kommuners fordonsflottor och miljöpåverkan – vilka kommuner lyckas bäst?

Sveriges fordonspark förändras i mycket snabb takt. 2022 såldes det betydligt fler laddbara bilar än bilar med fossila drivmedel och laddbara bilar utgör redan nu nästan 9% av det totala personbilsbeståndet. I december 2022 stod rena elbilar för 51% av nyregistreringarna. Detta paradigmskifte har positiva effekter på vår miljö, men ställer också krav på vår gemensamma infrastruktur och leder till behov av stora investeringar.

Även kommuner och kommunalt ägda bolag har förändrat sina vagnparker. För att bättre förstå hur situationen ser ut runtom i landet har vi valt att analysera samtliga Sveriges kommuner avseende deras fordonsinnhav.

Rankinglista för samtliga Sveriges kommuner

Vi har skapat en rankinglista, där vagnparker för landets samtliga kommuner analyseras med avseende på CO2-utsläpp. Syftet med rankingen är att synliggöra hur miljöpåverkan ser ut, att visa hur arbetet i de olika kommunerna fortskrider över tid (rankingen kommer att publiceras återkommande) samt ge kommuner en bas för att sätta rimliga och uppföljningsbara miljömål.

Blickar vi tillbaka 5 år i tiden så har kommuners CO2-snitt minskat med 11 procent baserat på de bilar som köpts in. Även om det är tydligt att många kommuner arbetar aktivt med att ställa om fordonsparken och reducera sina utsläppsnivåer, så har kommuninvånarnas fordonsutsläpp minskat ännu mer, dessa har under samma period minskat sina utsläpp med 49 procent. De kommuner som placerar sig högst på listan och har lägst utsläppsnivåer 2022 är:

  Kommun Antal personbilar som
ägs av kommunen
CO2/km-genomsnitt för
vagnpark i trafik
Andel elbilar
i vagnparken
CO2-genomsnitt för inköp
senaste 12 mån
1 Salem 3 0g 100% 0g
2 Kävlinge 89 16g 83% 1g
3 Varberg 249 54g 54% 53g
4 Hjo 46 54g 54% 31g
5 Stockholm 443 58g 47% 30g

Data i tabellen ovan avser personbilar som ägs av kommunen (inkluderar inte andra typer av fordon eller ägandeformer). Genomsnittet för samtliga svenska kommuner är 114g (CO2/Km).

Många gemensamma nämnare för topprankade kommuner

De kommuner som rankar högst har föga förvånande en hög andel elbilar och en lägre snittålder på fordonsparken. Pendlingskommuner är överrepresenterade liksom kommuner i södra Sverige. Samtliga kommuner i topp tio har lägre utsläppsnivåer än kommuninvånarnas fordonsparker. I sammanhanget är det värt att uppmärksamma att de kommuner där kommuninvånarna köpt bilar med lägst utsläpp oftare är mindre kommuner i Norra Sverige där de kommunala verksamheternas fordonsparker rankar lågt och alltså har relativt höga CO2-genomssnitt.

Stora skillnader i utsläppsnivåer

Det är en väldigt stor skillnad i utsläppsnivåer mellan kommunerna i topp och de som placerar sig i slutet av rankingen. De kommuner som placerar sig på de fem sista platserna i listan har CO2-genomsnitt som ligger 120 g/km högre än topp fem. Med en genomsnittlig körsträcka på 1,500 mil per år motsvarar detta 1,8 ton CO2 extra i utsläpp per bil och år. Med tanke på att kommuner äger över 36,000 personbilar som går i trafik har kommuner en viktig roll att spela i omställningen till ett klimatsmartare samhälle.

En djupare analys av respektive kommun skapar möjligheter för kommuner att styra och följa upp miljömål och säkerställa att man har en säker och effektiv hantering av fordonsparker samt att prognostisera för infrastruktursatsningar.

Det finns en rankinglista som innefattar samtliga Sveriges kommuner. För ytterligare information och tillgång till den totala kommunrankingen vänligen kontakta Vroom.