Laddhybrider ökade med 63 procent i februari

Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in enligt en pressrelease från BIL Swedens.

Registreringarna av nya personbilar ökade i februari med 5,3 procent jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader uppgår personbilarnas ökning till 12,8 procent. Personbilsregistreringarna under januari-februari i år är drygt sex procent lägre jämfört med snittet 2016-2020.

–  Årets ökning är väntad eftersom registreringssiffrorna i januari och februari ifjol var dämpade efter rekordregistreringar i december 2019 inför fordonsskattehöjningen 1 januari 2020, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

– Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av förra året lanserades många populära laddbara modeller. Det gav en ketchupeffekt då många fick sina leveranser av beställda bilar i december, vilket också bidrog till inbromsningen, säger Mattias Bergman.

– Noterbart är att laddhybriderna ökar med 63 procent och står för 82 procent av alla laddbara fordon medan elbilarna minskar med 1,1 procent. Det nya bonus-malussystemet som träder i kraft i april har bidragit till denna utveckling. Laddhybriderna får då i snitt 10 000 kronor lägre bonus samtidigt som elbilarna får motsvarande höjning, fortsätter Mattias Bergman.

– De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade med drygt 22 procent under 2020 jämfört med 2019, enligt färsk statistik från Trafikverket och Transportstyrelsen. Starkt bidragande är den ökade andelen laddbara bilar, men också att det skedde ett trendbrott bland de icke laddbara bilarna. De blev mer energieffektiva och minskade det genomsnittliga utsläppet med nära fem procent, fortsätter Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna februari 2021 

     2021  2020 % 21/20
Personbilar   22 837   21 694   +5,3%
Andel laddbara personbilar   34,8%   25,1%
   Laddhybrider   6 560   4 026   +62,9%
   Elbilar   1 394   1 409   -1,1%
Lastbilar, totalt   3 306   2 374   +39,3%
Varav:
   Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   2 814   1 923   +46,3%
   Tunga lastbilar, över 16 ton   465   422   +10,2%
Bussar, totalt   35   26   +34,6%