Bild: Pexels

Laddköer under påsklovet på grund av överdriven laddning

En ny undersökning utförd av Zaptec och Kantar Sifo visar att överdriven laddning av elbilar vid snabbladdningsstationer orsakar köbildningar, särskilt under högtrafikerade perioder som påsklovet. Endast en fjärdedel av svenska elbilsägare laddar precis så mycket som behövs för att nå sin destination, vilket bidrar till onödigt långa väntetider vid snabbladdningsstationer.

I Sverige, där resor till fjällen under påsklovet är en tradition, har fenomenet med överdriven laddning vid snabbladdare fått ökad uppmärksamhet. Zaptec, ett ledande laddboxföretag, i samarbete med Kantar Sifo, genomförde en studie som visar att endast 27 procent av elbilsägarna laddar sin bil med precis så mycket ström som behövs för att nå sin destination. Många väljer istället att ladda merparten eller hela batteriet vid dessa tillfällen, trots de negativa konsekvenserna som detta kan medföra.

Denna tendens kan delvis förklaras av en oro för att inte ha tillräckligt med ström för att nå fram, särskilt under kallare förhållanden. Det är dock viktigt att förstå att ett elbilsbatteri laddar långsammare ju närmare full laddning det kommer. Detta innebär inte bara längre väntetider för den enskilde föraren utan också längre köer vid laddstationerna, vilket påverkar många resenärers totala restid.

Det finns dessutom ekonomiska och tekniska nackdelar med att ofta ladda batteriet till full kapacitet. En studie från Recurrent Auto påpekar att elbilsbatterier mår bäst av att hållas runt 50 procents laddning för optimal kemisk stabilitet. Dessutom är snabbladdning, som ofta innebär högspänning, mer skadlig för batteriet än laddning med lägre spänning, som vid hemmaladdning.

John Wastring, försäljningschef på Zaptec Sverige, understryker vikten av att främja en mer medveten laddkultur vid snabbladdare. Han betonar att elbilister bör ladda precis så mycket som krävs för att säkert nå sin destination, inte mer eller mindre. Wastring påpekar också att den bästa och mest effektiva laddningen sker hemma.

Zaptec, som grundades i Stavanger, Norge, har etablerat sig som ett ledande laddbolag, både i Norge och i Sverige. De kombinerar högteknologiska lösningar med stilren design för att erbjuda smidiga och säkra laddningsalternativ för elfordon i både privata och offentliga miljöer.

Denna undersökning genomfördes under perioden 1–8 februari 2023 och omfattade 1 052 personer med elfordon i hushållet, i åldersgruppen 18–79 år. Kantar Sifos webbpanel, som användes för studien, är riksrepresentativ och rekryteras slumpmässigt utan självrekrytering.