Bild: Pexels

Laddnätverk för tung trafik nästa steg för OKQ8

OKQ8 och Volvo Lastvagnar Sverige har för avsikt att samarbeta för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Med 44 laddstationer är målsättningen att påskynda omställningen till elektrifierade vägtransporter.

Ambitionen är att bidra till ett nationellt publikt laddnätverk för tung elektrifierad trafik för att underlätta transporter inom och mellan regioner. För åkerier och transportföretag som satsar på eldrivna tunga fordon ger det ökad flexibilitet att utföra dagens och morgondagens transportuppdrag. OKQ8 har med Volvo Lastvagnars hjälp ansökt om medel från Energimyndighetens initiativ ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” i syfte att kraftigt accelerera etablering av laddplatserna. Målsättningen är 44 laddstationer som tillsammans kommer att innehålla fler än 90 laddpunkter. Av de 44 laddstationerna förväntas 29 stycken etableras hos Volvo Lastvagnar och dess återförsäljare runt om i landet och 15 platser hos OKQ8:s anläggningar.

– Vi är stolta över att vi har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Lastvagnar med avsikt att bygga ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av laddplatser för den tunga trafiken. Vi är övertygade om att ökade möjligheter till laddning är den viktigaste nyckeln till omställning mot en hållbar framtid, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Publika laddstationer för alla

Laddstationerna och relaterade laddtjänster kommer i enlighet med utlysningen vara publikt tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. Laddplatserna utrustas med 2-4 laddpunkter med vardera 350kW kontinuerlig effekt. Antalet laddstationer kommer att anpassas till platsens beskaffenhet och den mängd trafik som förväntas ha behov av laddning i området de närmaste fem åren.

Det föreslagna nätverket möjliggör elektriska transporter mellan alla logistiskt viktiga punkter i Sveige. Fokus har varit att skapa ett nätverk för hela Sverige där avståndet mellan laddpunkterna är betydligt kortare än räckvidden för dagens tunga elfordon. Ett öppet och heltäckande nätverk bidrar till den trygghet som är avgörande för att ta steget från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ.

– Vi har högt ställda hållbarhetsmål, precis som OKQ8, och strävar efter att hjälpa våra kunder att ställa om mot hållbarhet. Vi vill fortsätta vara ledande inom elektrifiering av tunga transporter i Sverige. På Volvo Lastvagnar vill vi finnas där våra kunder behöver oss och vi vill kunna ge våra kunder möjlighet att ladda, oavsett var de befinner sig, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

Besked om eventuellt stöd från Energimyndigheten förväntas i juni månad. Vid positivt utfall från ansökan samt att övriga förutsättningar faller på plats kommer laddstationer för tung trafik att tas i drift under 2023.