LeasePlan meddelar att de kommer att vara Arrivals operationella leasingpartner för deras eldrivna skåpbilar.

LeasePlan och Arrival tecknar avtal om eldrivna skåpbilar

LeasePlan, ett av världens ledande ”Car-as-a-Service”-företag, och Arrival, (NASDAQ: ARVL), ett globalt företag som med sin unika teknik skapar elbilar, meddelar idag att LeasePlan kommer att vara Arrivals operationella leasingpartner för deras eldrivna skåpbilar. Samarbetsavtalet baseras på en initial beställning av 3 000 skåpbilar, där försäljningsavtalet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2021.

– Efterfrågan på onlineshopping ökar, men denna efterfrågan måste tillgodoses på ett ansvarsfullt sätt och vi måste ta hand om utsläpp från de fordon som levererar varorna. Jag gläder mig därför åt samarbetet med Arrival och det ger LeasePlan möjlighet att leverera några av de grönaste, renaste och innovativa eLCV:er till våra kunder. Tillsammans kommer vi att revolutionera den snabbt växande eLCV-marknaden och göra utsläppsfria leveranser till den nya normala, säger Tex Gunning, VD för LeasePlan Corporate.

– LeasePlan är inte bara världens största ”Car-as-a-Service”-företag, de har också visat ett långsiktigt engagemang för att minska koldioxidavtrycket genom att grunda EV100 och därigenom tidigt sätta hållbarhet på kartan. Arrival är stolta över att samarbeta med ett företag som vill påskynda övergången till utsläppsfria fordon, något som ger både hållbar mobilitet och renare luft i städer runt om i världen. Samarbetet visar att Arrivals produkter verkligen kan förändra spelplanen och snabbt rulla ut på flera platser. Med det här nya partnerskapet kommer Arrival att kunna fördjupa och utöka vår globala närvaro, arbeta med LeasePlan för att ge bästa möjliga produkter till deras kunder och i sin tur hjälpa dem att uppnå deras egna hållbarhetsmål, säger Avinash Rugoobur, President, Arrival.

Arrival påskyndar massanvändningen av elfordon i stor skala globalt genom att producera prisvärda kommersiella fordon, med en väsentligt lägre total ägandekostnad (TCO). Detta möjliggörs av Arrivals unika nya design- och produktionsmetod i snabbt skalbara så kallade micro-fabriker som använder företagets egna tekniker, inklusive material, programvara, hårdvara och robotik.

LeasePlan har en global vagnpark på cirka 1,9 miljoner fordon och är en av världens ledande leverantörer av ”Vans-as-a service” där nästan 1 av 4 LeasePlan-fordon är en LCV (Light Commercial Vehicle). LeasePlans ambition är att uppnå en vagnpark med nollutsläpp till 2030.