Circle K har tagit pulsen på svenska elbilsägare och jämfört dessa med de som inte kör elbil ännu. Bild: Circle K

Många fördomar om elbilar

Svenska bilister bär på en rad fördomar om elbilar, men en ny undersökning av Circle K, genomförd av Kantar Sifo, tyder på att de flesta av dessa inte stämmer överens med erfarenheterna från aktuella elbilsägare.

De flesta svenskar som ännu inte gjort bytet till elbil upplever att tillgängligheten av publika laddningsstationer och elbilars prestanda i kyla är avsevärda hinder. Men enligt de som redan kör elbilar verkar dessa oro inte vara berättigad.

Bland de främsta bekymren är bristen på laddningsstationer längs vägarna, med 44% av de traditionella bilförarna som anser detta som det största hindret för att byta. Däremot rapporterar bara 35% av elbilsägarna att detta är ett verkligt problem, medan 36% inte ser det som ett problem över huvud taget. “Infrastrukturen av laddare längs vägen har exploderat de senaste åren och det börjar se riktigt bra ut i stora delar av landet”, påpekar Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility på Circle K.

En annan stor oro är att elbilar skulle ha sämre räckvidd i kyla, ett argument som 28% av traditionella bilförare framför. Men i praktiken anser hela 47% av elbilsägarna att detta inte är något problem alls. Alterling menar att detta är ett område där det finns många förutfattade meningar, men att skillnaden i verkligheten är mycket liten.

Intressant nog visar undersökningen att lägre klimatpåverkan och minskade drivmedelskostnader är de vanligaste anledningarna för att överväga ett byte till elbil, med en ännu större majoritet av nuvarande elbilsägare som vittnar om dessa fördelar.

Utöver att avliva fördomar om elbilar, avslöjar studien också en optimistisk syn på den snabba övergången till eldrift bland elbilsägare, med en tredjedel som tror att över hälften av bilarna på svenska vägar kommer vara elbilar år 2030. Denna positiva syn delas inte i lika stor utsträckning av dem som inte äger en elbil, där de flesta tror att en större övergång inte kommer att ske förrän efter 2033.

Alterling sammanfattar, “En bred tolkning av undersökningen pekar mot att elbilsägarna generellt är väldigt nöjda. Flera av de orosmoment som finns innan man byter är uppenbarligen inte lika stora när man väl börjar använda elbilen och det verkar även finnas en generellt högre tilltro till tekniken bland de som redan bytt.”

Circle K:s och Kantar Sifos undersökning erbjuder en insiktsfull blick på den faktiska upplevelsen av att äga en elbil i Sverige, och tyder på att många av de rådande fördomarna inte håller i verkligheten. Det verkar som om de som redan har tagit steget mot en grönare framtid är mer än nöjda med sitt beslut.