Bild: Mekonomen

Mekonomen Company siktar på elektrisk framtid

Mekonomen Company, en framstående aktör inom bilservice och reservdelar, har ambitiösa planer för att elektrifiera sin fordonsflotta. Företaget har som mål att samtliga bilar i deras ägo ska vara eldrivna senast år 2030, med ett speciellt fokus på bud- och transportbilar. Detta besked markerar en signifikant förändring i företagets strategi för hållbarhet och miljövänlig drift.

Per-Anders Landgren, Fordonsansvarig på Mekonomen Company, betonar företagets framsteg och framtidsplaner. Redan nu består över 80% av företagets tjänstebilar av elbilar eller plug-in hybrider, och man siktar på att accelerera denna omställning till att även inkludera bud- och transportbilar. Under 2023 fattades beslutet att alla nybeställda bud- och transportbilar ska vara eldrivna, ett avgörande steg mot att nå 2030-års mål.

Landgren förutspår att omställningstakten till elbilar inom bud- och transportsegmentet kommer att gå snabbt. Redan före slutet av 2024 förväntas 10-15% av dessa fordon vara eldrivna, och han gissar att siffran kommer att överstiga 90% innan 2027. Dessa fordon ska inte bara vara elektriska utan också uppfylla krav på ekonomi, miljö och säkerhet. Märken som Peugeot, Ford och Volkswagen nämns som aktuella leverantörer.

För Mekonomen Company är detta en del av en större strategi för att minska miljöpåverkan och klimatavtryck. Förutom att byta ut bilparken arbetar man kontinuerligt med att optimera vilka fordon som används för specifika transportsträckor för att ytterligare minska klimatavtrycket av deras verksamhet.

Med cirka 350 bud- och transportbilar i drift, som primärt tjänar till att förse företagets lagerenheter och anslutna verkstäder med reservdelar och tillbehör, står Mekonomen Company inför en betydande logistisk utmaning. Men med dessa ambitiösa mål och konkreta planer visar företaget en tydlig vilja att leda vägen mot en mer hållbar bilindustri.