Andreas von Wallfeld marknads och försäljningschef, och Karin Rådström som är chef för hela Mercedes-Benz lastbilsverksamhet. Foto: Mercedes

Mercedes-Benz lastbilar går helt in för eldrift

Vid sin stora framtidskonferens i Stuttgart visade Mercedes-Benz Trucks upp sina eldrivna nyheter och sina planer för en fossilfri framtid. Redan 2030 ska hälften av alla sålda lastbilar från företaget i Europa vara eldrivna – antingen med batteri eller bränsleceller. 2039 kommer det att vara helt slut med diesel och andra fossila bränslen.

– Vi är helt inställda på lokalt CO2-fria transporter och vi vill att 2030 ska varannan såld lastbil i Europa ska vara fria från lokala utsläpp. Det finns ingen lösning som passar alla. Därför jobbar vi enligt en dubbel strategi för elektrifiering. Vi utvecklar både laddbara lastbilar med batterier och lastbilar som drivs av bränsleceller och väte, säger Karin Rådström som är ansvarig för lastbilsaffären i Daimler-koncernen.

I våras visades den produktionsklara eActros för tung distribution, med totalvikter på upp till 27 ton och en räckvidd på upp till 40 mil. Lastbilsmodellen får produktionsstart redan nu i höst. 2024 är det dags för eActros i fjärrutförande med ännu längre räckvidd.

2022 är det dags för den lågbyggda eEconic att gå i produktion med i stort sett samma drivlina som eActros. Econic används mycket för sophämtning och den elektriska drivlinan gör att den kommer att klara flertalet slingor i renhållningsbranschen utan stopp för laddning.

Eldriften gör också att sophämtningen kommer att kunna hanteras i stort sett ljudlöst.

2027 kommer företagets första bränslecellsdrivna lastbil GenH2 att rulla av banden. GenH2 har elmotorer som får sin el från en bränslecell med flytande väte som drivmedel. Räckvidden är ca 100 mil på en full tank och det tar ca 15 minuter att tanka.

Daimler har tillsammans med Volvo skapat ett samägt bolag för att utveckla bränsleceller med väte som drivmedel för tunga fordon. I en bränslecell produceras el genom att väte reagerar med luftens syre.

Tillsammans med bland annat Shell kommer bolagen även att bygga upp ett nätverk av väte-mackar som ska gör det praktiskt möjligt att köra bränslecellsdrivna lastbilar på långa rutter genom hela kontinenten.