Bild: Pixabay

Minskad andel nyregistrerade elbilar i Sverige

Under februari 2024 inträffade en markant förändring på den svenska bilmarknaden. Enligt Trafikanalys officiella statistik minskade andelen nyregistrerade elbilar till 27%, vilket är den lägsta siffran för en enskild månad sedan juli 2022. Denna utveckling indikerar en tydlig förändring i konsumentbeteendet och marknadstrenderna inom den svenska bilindustrin.

Under månaden registrerades totalt 19 250 nya personbilar, vilket är en liten ökning med 1% jämfört med samma månad föregående år. Dock är det tydligt att 2024 har börjat med en svagare trend i bilförsäljningen, sannolikt påverkad av rådande lågkonjunktur. Denna ekonomiska nedgång har framför allt haft en inverkan på privatpersoners bilköp, som endast stod för 28% av de nyregistrerade bilarna under februari.

Intressant är att trots minskningen av elbilar, utgör laddbara fordon fortfarande en majoritet av de nyregistrerade bilarna i Sverige. Under februari registrerades 5 244 elbilar och 4 500 laddhybrider, vilket motsvarar 51% av alla nya personbilar. Detta är dock en nedgång från 58% under helåret 2023.

Lätta lastbilar visade också en intressant trend med en ökning på 20% jämfört med föregående år, där 23% av dessa var eldrivna. Detta antal förväntas öka under året, delvis tack vare den nyligen införda klimatpremien som började gälla från den 13 februari. De tunga lastbilarna, däremot, visade en minskning i nyregistreringar med 14%, där endast 4% var eldrivna.

För bussar, som till stor del påverkas av offentliga upphandlingar inom kollektivtrafiken, registrerades en minskning till 45 nya bussar i februari jämfört med 71 under samma månad 2023.

Denna statistik visar en tydlig bild av hur marknaden för nyregistrerade fordon förändras i Sverige. Särskilt anmärkningsvärt är den minskade andelen elbilar, vilket kan peka på en förändrad konsumentpreferens eller påverkan av externa ekonomiska faktorer. För framtida bilköpare och industrin i stort, ger dessa siffror viktiga insikter i nuvarande marknadstrender och framtida utvecklingar inom bilindustrin.