Bo Ericsson, Fordonsjuristen. Bild: Privat

Momsbefrielse för begagnade bildelar: Ett steg mot en grönare framtid

Vid en nyligen genomförd intervju framhöll Bo Ericsson från Fordonsjuristen vikten av att fordonsbranschen antar en proaktiv och stark ställning i ljuset av dagens miljöutmaningar. Ericsson förespråkar en fullständig momsbefrielse för begagnade bildelar, vilket skulle gynna både miljön och konsumenternas plånböcker.

Begagnade bildelar representerar en betydande möjlighet att främja hållbarhet och cirkulär ekonomi inom bilindustrin. Genom att tillvarata dessa delar kan verkstäder utöka bilars livscykel, från tillverkning till skrotning, vilket skulle spela en avgörande roll i att minska miljöpåverkan.

“Ett ökat ekonomiskt incitament från försäkringsbolagen skulle göra det mer attraktivt för bilverkstäder att använda begagnade delar, vilket skulle vara en vinst för både miljön och ekonomin”, sa Ericsson. I dagsläget är det mer ekonomiskt lönsamt för verkstäder att använda nya delar, vilket är ett hinder för en ökad användning av begagnade komponenter.

Enligt Ericsson skulle ökad ersättning från försäkringsbolag kunna tjäna som ett viktigt incitament, som skulle uppmuntra verkstäder att tredubbla sin användning av begagnade, men likvärdiga, bildelar. Genom att skapa ekonomiska incitament som gör det mer fördelaktigt att välja begagnade delar, kan vi hoppas på att se en betydande förändring i branschens hållbarhetssträvanden.

Det är Fordonsjuristens förhoppning att dessa förändringar skulle gynna både konsumenter och miljön, och markerar ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid inom bilindustrin.

Denna kampanj understryker brådskan i att ta itu med miljöutmaningar genom innovativa lösningar och strategier. Fordonsjuristen är övertygad om att en momsbefrielse för begagnade bildelar skulle vara ett glädjande och välkommet steg i rätt riktning.