Bild: Pexels

Nästan varannan bil på svenska vägar kommer vara eldriven 2030

År 2030 förväntas nästan varannan bil på svenska vägar vara helt eldriven. Det är resultatet från bilförmedlaren Kvdbils årliga undersökning för bilköp.

Idag utgör elbilar endast omkring 5 procent av den totala bilflottan i Sverige. Men enligt bilägarna kommer denna siffra att öka dramatiskt. Undersökningen, som genomfördes i samarbete med Kantar Sifo, visar att 45 procent av de tillfrågade bilägarna planerar att köra elbilar till 2030.

“Om detta skulle bli verklighet, skulle det vara en viktig milstolpe i kampen mot klimatförändringarna,” säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil. “Men det finns fortfarande osäkerheter. Bilmarknaden påverkas starkt av den ekonomiska utvecklingen och politiska beslut.”

Trots optimismen kring elbilar finns det fortfarande hinder för bredare acceptans. Den största utmaningen enligt Odsberg är priset på elbilar. Det ekonomiska klimatet, inklusive höga inflationsnivåer och ökade räntor, har gjort det svårare för potentiella elbilsköpare. Siffror från Mobility Sweden visar att försäljningen av elbilar till privatpersoner har stannat av.

Det är män, yngre och medelålders personer som är mest benägna att byta till elbilar. Undersökningen visar att 48 procent av männen förväntar sig att de kommer köra en elbil senast 2030, jämfört med 39 procent av kvinnorna. Yngre åldersgrupper (18-29 år och 30-49 år) är mest positiva till elbilar, med 52 respektive 53 procent av dem som planerar att göra övergången.

Men för vissa, speciellt de i norra Sverige, är övergången till elbilar långsam. Områden med bristande laddinfrastruktur, kyliga förhållanden och långa avstånd är mindre benägna att byta till elbilar.

Odsberg föreslår laddhybrider som ett möjligt alternativ för dem som fortfarande är tveksamma till elbilar. De erbjuder både flexibilitet och trygghet, särskilt under ogynnsamma förhållanden. Dessutom kan de betraktas som ett första steg mot att fullt ut omfamna eltekniken.