Bild: DB Schenker

Nu ska även den tunga trafiken elektrifieras

DB Schenker och en rad andra ledande industriföretag satsar nu, tillsammans med staten, stort på elektrifiering av tunga vägtransporter.

– Vi på DB Schenker är stolta och glada över att kunna köra en eldriven lastbil med släp en längre sträcka i daglig trafik, säger Magnus Strand, vd för DB Schenker i Sverige.

Förnybara bränslen, som biodiesel och biogas, har hittills varit de enda fossilfria alternativen för tyngre lastbilstransporter som kör längre sträckor. Elfordon har inte haft den kapacitet som krävs för den typen av trafik. För bara några år sedan ansågs det nästan omöjligt. Men nu blir det verklighet.

DB Schenker deltar i projektet E-Charge som utvecklar eldrivna lastbilar som klarar dagliga körsträckor längre än 50 mil. I projektet ska Schenker Åkeri testa fordon från Scania i fjärrtrafik.

– Det är revolutionerande att kunna köra ett 24 meter långt ekipage i fjärrtrafik på el i mer än fyra timmar utan stopp, säger Tomas Johansson, vd för Schenker Åkeri.

Laddningen kommer i första hand att ske med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. Men viss stödladdning kommer också att ske vid lastning och lossning av ekipaget.

– Detta är ett viktigt steg mot en fullt ut elektrifierad fordonspark i Sverige. Idag finns fungerande elektrifierade lösningar för kortare transportsträckor inom distribution. Nu får vi möjligheter att elektrifiera hela transportkedjan, säger Tomas Johansson.

Hållbarhet och miljö är en av DB Schenkers viktigaste strategiska frågor. Målet är tydligt. År 2040 ska företagets samtliga transporter världen över vara klimatneutrala.

– Elektrifieringen spelar en avgörande roll i vår omställning till fossilfrihet eftersom eldrivna fordon möjliggör helt utsläppsfria transporter. Nu får vi äntligen möjlighet att testa elektrifierade tunga fordon i vår dagliga drift, säger Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker.

Omställningen har redan börjat med de mindre fordonen som successivt byts ut. De drivs med förnybar el, vilket är en förutsättning. Men nu är det alltså de riktigt tunga transporternas tur.

Något som gör detta projekt både unikt och viktigt är samarbete och utveckling över ett flertal områden, och tillsammans med flera tongivande aktörer från respektive område. Målsättningen är att riva silos och skapa skalbara lösningar som tar transport och logistik till en hållbar framtid.

Utöver DB Schenker och Scania deltar Volvokoncernen, ABB, Circle K, OKQ8, ICA Sverige AB, Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall och andra energibolag och elnätsägare. Swedish Electromobility Centre (SEC) är extern forskarpart och Lindholmen Science Park koordinerar projektet. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) finansierar med 102 miljoner kronor, medan projektparterna bidrar med 113 miljoner kronor. De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova bidrar med finansiering, expertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder.

Projektet startar omgående och löper till och med 2024.