Pressbild: MRF

Ny branschstandard för elbilar

Den, 9 september, släppte MRF, BIL Sweden och Sveriges Fordonsverkstäders Förening tillsammans en ny branschstandard för säker hantering av elfordon. Den nya branschstandarden gäller från och med nu som nytt rekommenderat minimikrav i Sverige med målet att skapa säkrare arbetsplatser för landets fordonsverkstäder.

Antalet fordon som helt eller delvis drivs på el har de senaste åren ökat i allt högre takt, inte bara i Sverige utan även internationellt. Majoriteten av fordonstillverkarna har elfordon i sitt produktsortiment. Det innebär också att fler och fler elfordon behöver servas, repareras och underhållas på Sveriges fordonsverkstäder. Dessa fordon ställer nya kunskap- och säkerhetskrav på verkstäderna och dess personal.

–Vi får ofta frågor som rör just elfordon och säkerheten kring dessa. Nu har vi en bra grund i form av den nya branschstandarden. Med den nya standarden minimeras riskerna och fler verkstäder har möjlighet att utföra arbete på elfordon, säger Henrik Idermark, elfordonsansvarig på MRF.

Den nya branschstandarden som BIL Sweden, MRF och SFVF gemensamt tagit fram syftar till att öka kunskapen kring säkra arbeten på elfordon, men också till att svara på de frågeställningar som uppkommer samt arbeta bort den oro som skapar ett hinder för verkstäder att arbeta med elfordon.

–Att arbeta på ett spänningssatt högvoltssystem kan innebära livsfara, om man inte vet vad man gör. Därför är det så viktigt att vi nu har en branschgemensam standard med riktlinjer som leder till ökad säkerhet på Sveriges verkstäder, säger Mazdak Haghanipour, Teknisk Specialist på BIL Sweden.

Branschstandarden delar in arbete på elfordon i två huvudsegment. Arbete som sker på eller nära spänningssatt högvoltssystem, eller där elektrisk fara föreligger samt övriga arbeten. Beroende på vilket arbete som skall utföras finns olika krav på utbildning, kompetens, verktyg, skyddsklädsel och utrustning.

–Under arbetets gång har vi haft löpande kontakt med relevanta myndigheter, försäkringsbolag, fordonstillverkare och specialister. Med hjälp av deras input har vi nu en standard som hela branschen ställer sig bakom, säger Bo Ericsson, Ordförande för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Nästa steg i arbetet är att lägga fokus på krockskadade fordon samt hur dessa skall hanteras. Det arbetet har redan börjat och kommer att komplettera den nya branschstandarden. Den nya branschstandarden finns att ladda ner kostnadsfritt på mrf.se och elbilsinfo.se.