Mässa för fossilfria nyttofordon. eComExpo hålls 6–7 oktober i Arlandastad.

Ny nordisk mässa för framtidens elektrifierade nyttofordon

Det är arrangören bakom den framgångsrika elbilsmässan – eCarExpo – som svarar för den nya mässan eComExpo. Med lika delar expo, provkörningar och konferenser blir eComExpo den givna mötesplatsen för alla som arbetar för utveckling, introduktion och etablering av kommersiella fossilfria nyttofordon.

Omställningen till elfordon på transportsidan ligger ungefär fem år efter utvecklingen inom persontransporter. Även transportfordon måste med om vi ska klara det nationella målet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. eComExpo kommer att täcka in allt från cargocyklar och mindre skåpbilar till stora lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Huvudfokus är vägtrafik men även fordon för materialhantering.

Ingen vanlig bilmässa

eComExpo är ingen vanlig fordonsmässa där mest fordon ställs ut. För att klara elektrifieringen måste vi lösa både teknik, infrastruktur och mjuka frågor. eComExpo bjuder därför in både brukare (chaufförer), chefer (inköpare, kravställare, upphandlare), experter, forskare och politiker.

– Precis som elbilsutställningen eCarExpo gjort de senaste fem åren, kommer eComExpo att fylla en viktig funktion som kunskapshub och driva utvecklingen inom transportbranschen vidare. Vi lägger stor vikt vid branschsamverkan genom att sammanföra experter, branschfolk, innovationer, myndigheter och de stora vagnparksinnehavarna, säger Gunnar Dackevall, mässans grundare och vd.

eComExpo hålls i Arlandastad utanför Stockholm. Här erbjuder nybyggda Scandinavian XPO hela 11 000 kvadratmeter utställningsyta, två konferensscener och lokaler för workshops och seminarier. Deltagarna kan provköra både på asfalt och i terräng inom provkörningsområdet Test Track 1. En del av denna avdelas för autonoma fordon.

Träffpunkter

eComExpo lägger inte bara vikt på fordon och infrastruktur, utan även på frågor som kravställande och upphandling och några av de frågor som ska besvaras är hur vi ska klara nödvändiga investeringar och politiska spelregler, vilka metoder som behövs för att planera och bygga den infrastruktur som är fundamentet för elektrifieringen samt vad som krävs för att det ska fungera på systemnivå.

– eComExpo är en nod för branschens innovationer, samtal, debatter och samarbetsdiskussioner. Det blir både en fordons- och teknikmässa och ett forum för beslutsfattare, experter och politiker att informera om, debattera och bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Målet är att deltagarna lämnar mässan med en ny handlingskraft för att bidra till en snabbare omställning, säger Anna Fägersten som är projektledare för eComExpo.

Mässan genomförs 6–7 oktober, både som ett fysiskt och fullskaligt digitalt arrangemang. eComExpo är den första nordiska mässan i sitt slag.

Hoppet finns och hoppet stärks

eComExpo visar att det finns hopp – både att skapa ett klimatmässigt hållbart transportsystem och att genomföra mässor. På grund av den rådande pandemin lägger många mässarrangörer ner. eLife/PT Umbrella som tillsammans med BilSweden är arrangör av eComExpo satsar i stället stort och då på nya koncept. eComExpo blir en hybridmässa, både med fysiska möten på plats och för fullskaligt digitalt deltagande. För de som fysiskt besöker mässan anpassas den efter rådande pandemisituation och myndigheternas rekommendationer under hösten.

– Vi vill visa på goda och konkreta exempel inom hållbara transporter, samt ge visionära framtidsutblickar och visa nya tekniska lösningar. Med andra ord, allt som ger både kunskap och hopp, säger projektledaren Anna Fägersten.

https://www.dagensinfrastruktur.se/

https://ecomexpo.se/om/