Bild: Cecilia Routledge ,CTEK e-mobility.

Ny rapport: Unga leder Sveriges omställning mot elbilar

I åldern 18-24 år återfinns de största elbils-entusiasterna. Det visar en ny undersökning från Yougov som CTEK låtit genomföra. 30% av bilägarna i denna ålder ägde och körde idag eller hade tidigare ägt eller kört en elbil (helt eldriven eller laddhybrid). Motsvarande siffra för svenskar över 55 år var 8%. De unga tillhör också den grupp som är mest positiva till att skaffa sig en elbil i framtiden. 

Häromveckan presenterade CTEK en färsk europeisk studie som undersökt elbilsvanorna i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige. I genomsnitt har 10% av de tillfrågade uppgett att de äger eller har tidigare ägt en elbil. För Sverige är andelen högre, 14% för samtliga tillfrågade, men den grupp bland svenskarna som sticker ut är de i åldern 18-24, där 30% uppger att de äger eller kör en elbil idag eller har tidigare ägt eller kört en sådan (helt eldriven eller laddhybrid). Det gör de tillsammans med de norska ungdomarna, där ännu fler äger eller kör elbil, 40%. I övriga länder ligger snittet i intervallet 7-19%.
Svenska unga är också mycket positiva till att köpa elbil i framtiden. Bland dem som idag har elbil uppger 57% att de sannolikt kommer att köpa en helelektrisk bil och 48% att de sannolikt skulle köpa en plug-in hybrid. Rikssnittet var 37% respektive 34%. I åldersgruppen över 55 år svarade 25% att de sannolikt kommer att köpa en helelektrisk bil i framtiden och 27% att de kommer köpa en plug-in hybrid.
– Det är tydligt att elbilen slagit igenom som fordon bland de unga. Om bara ett decennium kommer det finnas många förare som aldrig kört något annat än ett laddningsbart fordon. Det är den unga generationen som leder sveriges omställning mot eldrift i fordonsflottan, menar Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK.
Bland de unga som köpt elbil var fordonsubventionerna den viktigaste faktorn, där 28% svarade att detta var huvudskälet att köpa en elbil. Därefter kom miljöargument och drivmedelskostnader med 23% som angav dessa respektive som viktigast. I övriga åldersgrupper vägde miljöargumentet tyngre än det gjorde för dem i åldern 18-24. Större andel av landets kvinnor anser att miljön var deras huvudskäl till att köpa elbilsköp än män, 31% mot 25% svarade så.
Om undersökningen
Informationen är baserad på en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av CTEK.
Undersökningen utfördes i Europa i juni 2022 och besvarades av 2001 respondenter i Sverige. Hela undersökningen besvarades av totalt 13 699 respondenter i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Norge, utöver Sverige.